�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gastro Junior Nowaco Cup v pli trat, aneb bylo - nebylo /2

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 09.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=813

Nejvt gastronomick pdiov sout v esku kulminovala verejm dnech do sv poloviny. Pohledy na kulinskou tvorbu bvaj nslednm pedmtem pohlazen zrakovho a chuovho smyslu vyvolvajc v celkovm souhrnu celkovou pohodu due.

fiogf49gjkf0d

Nejvt gastronomick pdiov sout v esku kulminovala verejm dnech do sv poloviny. Pohledy na kulinskou tvorbu bvaj nslednm pedmtem pohlazen zrakovho a chuovho smyslu vyvolvajc v celkovm souhrnu celkovou pohodu due. Tak by tomu mlo bt, za pedpokladu kdyby tomu tak i opravdu bylo.
Tvorba druhho dne nkterch soutcch avak vyprv v pohdkovm duchu, e bylo - nebylo ...
O point piny vzniklho jevu se s nmi podlili ti, jejich pracovn nplni na gastrojunioru je hodnocen tvorby mladch gastronom.

Pavlna Berzsiov -pedsedkyn hodnotc komise oboru cukr -Nrodn kolo v Brn umouje pohled na prci soutch zrove i pohledem jejich tvorby v regionlnch kolech, kter mla sv nedostatkov specifika. Nae nadje v to, e tvrci se chybami pou a e tento poznatek se odraz na jejich prci ve finle gastrojunioru, se u astnk ni vkonnosti ukzaly bt lichmi. J sama jsem oekvala, e alespo chybn provdn prce po technick strnce tvorby se pro Brno vylep, ale musm bohuel konstatovat, e k nprav nedolo ani v tomto smru.
Na stran druh je t poteba vzt v potaz, e nkter koly, i jednotlivci jsou na takovto akci poprv a petvoit zpsob sv tvorby  v soutnm meziase je zatm asi nad jejich sly. Prozatm byla e o astncch, kte vytveli v regionech vkonnostn chvost soutnho pole, ale okrajov se tento zpsob projevu mezi regionem a nrodnm kole projevil i u nkterch z tch, kter po vstupn ast soute bylo mon pasovat pro Brno do rol favorit na hodn vysok pozice. Ale v mst, kde tento pedpoklad mli potvrdit se tak nestalo.
Budu konkrtn a pouiji jeden z pklad z mnoha. Napklad u ppravy jablka vaenho ve vn nebo v nlevu jsme oekvali postup vedouc k vytbenosti chuti za pouit optima koen v nvaznosti na dobu varu. Takovto produkt tmto zpsobem upravovan, mus chut nasknout bez toho, e by dolo k jeho rozvaen a mus bt trochu tvrd na skus.
I v tto oblasti zpracovn jsme pedpokldali, e dojde oproti regionlnm kolm k vkonnostnmu postupu.
Jsem si dobe vdoma, e mnit komplexn talovou tvorbu je nron proces, ale v tomto bod jsme oekvali urit posun vped. Bohuel nedolo, i a nkdy byl opak pravdou.

Prbn vsledky soute cukr - steda

Zlat medaile

Mrkvikov Barbora - SPV InterContinental Praha
Kubica Vojtch -S spol. stravovn Ostrava-Hrabvka
Horkov Hana - SH Bokaschool Most
Hemnkov Pavlna - SO a SOU Dn


Stbrn medaile
Skikov Marie - S hotel. a gastronomie Frentt p.R.
Tykalov Jiina - S potrav a zemdl. Klatovy
Chvalov Pavla - OAH Turnov


Bronzov medaile

Jirsov Kateina - SOU a SO Nov Msto nad Metuj
Gtz Jan - kola hotel. gastronomie HI Praha - Dejvice
Kondov Jana - IS Karvin
Reznerov Petra - SO a SOU potravinsk a slueb Brno
Odziomek Tom - SOU a H SMSD ilhovice
enkekov Iveta - SO Josefa Sousedka Vsetn

Report z Gastro Junior - NOWACO CUP obor kucha, snk se nachz zde


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku