�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


IGEHO Basel 2005 a Mirka Slavkov a Josef Kucha

Autor: Mirka Slavkov
Datum vyd�n�: 23.01.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=794

A jet jedna mal teka za IGEHO Basel 2005. Pro pedvnon pln pracovn aktivit, spojen se zdravotn indispozic, jsem se nedostalo k napsn zprvy pro pln doplnn naich skvlch spch v Basileji.

A jet jedna mal teka za IGEHO Basel 2005. Pro pedvnon pln pracovn aktivit, spojen se zdravotn indispozic, jsem se nedostalo k napsn zprvy pro pln doplnn naich skvlch spch v Basileji. Jako jednotlivci se t zastnili soute Josef Kucha, vegetable carving a Mirka Slavkov, karamelov skulptura.Josef Kucha cel expozice

Oba obohatili medailovou sbrku o dv medaile. Josef Kucha zlat medaile, Mirka Slavkov bronzov medaile.
 


 
Oba medailistiMirka Slavkov karamel


Vdy je velkm obohacenm naeho profesnho ivota a zrove vzdlvnm, shldnout svtovou sout, a tak i zde bylo opt mnoho npad, novinek. Pozorovala jsem jaksi znovuzrozen nkter klasiky jako savarin, pouit palainek.
Stoj za to se zamyslet, zda by nebylo zajmav inovovat nkter receptury, kter byly i oblben.

V tomto roce vm vem peji mnoho dobrch npad, radosti a spch!


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku