�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vanilka

Autor: Vclav Stoick
Datum vyd�n�: 01.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=79

Vanilka nle k rostlinch vstavaovitm, mezi kter se ad
orchidee. Jej zaznamenan prvn nlezy jsou hlen z rznch oblast Mexika, kde j nejvce svd oblasti v teplch a vlhkch
krajch ve stnu hlubokch les a v bahnit pd.

fiogf49gjkf0d
Vanilka nle k rostlinch vstavaovitm, mezi kter se ad
orchidee. Jej zaznamenan prvn nlezy jsou hlen z rznch oblast Mexika, kde j nejvce svd oblasti v teplch a vlhkch
krajch ve stnu hlubokch les a v bahnit pd. Vskyt vanilky
je t zaznamenn na ostrov Mauritiu, Jv aIndii. Roste divoce a jej pstovn nevyaduje dnou zvltn pi.
Pstuje se t umle a pi lechtn bv dosahovno dobrch vsledk. Lodyha rostliny se vine na vrcholky vysokch strom/obdobnm zpsobem jako u ns chmel/ a zapout koeny do jejich kry. M tlust, skoro ploch listy, lutozelen, velk bezvonn kvty v dkch hroznech. Plody jsou 12 a 26 cm dlouh, tlust, a na obou koncch zen a podobaj se luskm a vis jich a 5 pohromad. U kmene se zasad asi ti vanilkov zky, kter velice rychle vyrostou. Pda se kyp dvakrt ron. Nedozrl plody se sbraj a zahvaj del dobu aby
nepukaly nebo se su 24 hodin ve zvltnch surnch pi 50 stup. C. Suen plody se bal do neprodynch obal, aby aroma nevyprchalo.
V prvm roce pstovn rostlina neplod. Ve druhm je sklize velmi slab a naopak se plody pedasn otrhvaj aby rostlina zeslela a teprve tetm rokem se vyznauje plnou sklizn.
Rostlina vydr asi 10 rok a pak je nutno provst novou vsadbu. Sklize se provd potkem jna a trv 3 msce.
Pvodcem pjemn vn vanilky je ltka vaniln, kter je v usuenm plodu obsaeno 2 %. Slou pro svoji pjemnou vni za psadu, zlepujc chu pokrm, podporuje vymovn aludench v, ili je podprcem dobrho trven.
V dnen dob je prav vanilka zastoupovna a nahraovna
vanilinem, kter je pipraven ze v uritch jehlinatch strom. Uml vanilin je mnohem silnj ne prodn vanilka a to v pomru asi 50 : 1.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku