�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zjezd na SIGEP 2006

Autor:
Datum vyd�n�: 21.12.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=789

Pozvnka pro cukre, pekae a zmrzline CK Alinea Brno pod tmatick zjezd pro odbornky v termnu 21.-24. leden 2006 na SIGEP 2006, 27. Mezinrodn veletrh tradin vrovy cukrsk, pekask, zmrzlinsk.

Pozvnka pro cukre, pekae a zmrzline CK Alinea Brno pod tmatick zjezd pro odbornky v termnu 21.-24.leden
2006 na SIGEP 2006, 27. Mezinrodn veletrh tradin vrovy cukrsk, pekask, zmrzlinsk.
V programu nap.: ast na Svtovm mistrovstv zmrzlin, nvstva specializovan prodejny firmy Fugar.
Informace a pihlky p. Dr. Bruzlov tel. 602 704 059  e.mail.:info@alinea.cz
.

S pihlenm nevhejte k dispozici je nkolik poslednch mst.


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku