�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mezinrodn gastronomick veletrh 2000

Autor: Ing. Karel Hamer
Datum vyd�n�: 31.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=77

Trojnsobek t astnch sel vytvoil ji 21. ronk mezinrodnho potravinskho veletrhu Salima v Brn, kter v doprovodu dalch gastronomickch akc IBUCOB, FRUVEX, PIVEX VINEX a INTECO

fiogf49gjkf0d
Trojnsobek t astnch sel vytvoil ji 21. ronk mezinrodnho potravinskho veletrhu Salima v Brn, kter v doprovodu dalch gastronomickch akc IBUCOB, FRUVEX, PIVEX VINEX a INTECO vytvoila estici zasteujcch nzv pro absolutn paletu gastronomickch obor.
Odbornou gesci nad gastronomickmi veletrhy pevzalo Ministerstvo zemdlstv R a Agrrn komora R, ztitu Hospodsk komora R a Ministerstvo prmyslu a obchodu R.
Globalizace berouc svtov ekonomick vvoj zte, dala i v Brn poctit, e vzrst objemu poniuje poet kvantity, co je pirozenm dsledkem koncentrace vrobc do vtch celk a mn obsazen vstavn plochy.
Brnnsk veletrh byl v kulatm dvoutiscm roce o jeden den krat oproti minulm ronkm, ale pesto branami vstavnho arelu prolo asi padest tisc nvtvnk a byl zaregistrovn mimodn poet oficilnch astnk z 15 zem v 19 expozicch.
Statistick daje hovo o 1 353 zastnnch firmch, 36 zastnnch zemch, 34 960 m2 vstavn plochy a 623 akreditovanch novinch.
Brnnsk pehldka potravinskch produkt a techniky s pdavnm nzvem mezinrodn, naplnila tento termn beze zbytku, kdy v registraci zastnnch zem z ad vystavovatel, nvtvnk i novin byli zstupci z dlav jako jsou Kanada, Jin Afrika, Indie, USA apod.
Cukrsk obor spadajc do kompetence mezinrodnho veletrhu IBUCOB byl reprezentovn opt irokm zbrem mnoha firem jak z tuzemska, tak i zahrani.
Zmrzlinskou oblast ji tradin zastupovala firma PreGo z Hradce Krlov, zastupujc italskou firmu PreGel, kter pedvedla mimo jin zklady pro vrobu svtl a tmav zmrzliny z praench ok, jejich kombinace ve vanice (svtl - bianco zmrzlina jako vnitn pruh a dva tmav pruhy - nero zmrzlina) vzhledov vytv vjem a barevnou kombinaci shodnou s nugtovm bonbonem.
Prego se prezentovalo t novou adou topping s minimlnm obsahem ovoce 30 % v originlnm balen- plastovch lhvch, kter jsou opateny epikou, zabraujc unikn obsahu z lhve. Mezi ovocn topinggy patily nap.: maracuja, broskev, bann, i pchut vanilky a curacao.
Rovn pro ppravu ovocnch zmrzlin bez nutnosti pdavku erstvho ovoce byly od krlovohradeck firmy nabdnuty nov ovocn pasty TANTAFRUTTA 2000 PreGel s vysokm obsahem ovoce (nap.: meloun, maracuja, kiwi, jahoda apod.).
Ani tentokrt ve vstavn expozici u PreGelu nechybla populrn PREGELINA,
PreGel, vyvinut ve vvojov dln spolenosti. Ppravek, kter ji zdomcnl v mnoha cukrskch vrobnch pomohl vyeit rbus tkajc se uchovn erstvho ovoce, kter je nap. slokou rznch ovocnch salt, pi nzkch i vysokch teplotch i po dobu nkolika dn bez hndnut, vyschn a pi zachovn jeho pirozen, chuti i nutrin hodnoty.
Expont firmy MEC 3 zaujal krom tradinho zmrzlinskho artiklu,svm
mlno-karamelovm koncentrtem DULCE DI LECCE. Jedn se o argentinskou nrodn pochoutku, kter vznikne vaenm mlka, kter se va cca 6 -7 hodin pi teplot 104 - 106 oC s minimlnm pdavkem cukru (glukzy nebo sacharzy). Tento koncentrt se pouv v cukrain, k vrob zmrzlin (jak k dochucovn, tak i na dekoraci - na zmrzliny, dorty, ezy apod.).
FRUJO a.s., Tvrdonice, zabvajc se konzervac ovocnch komponent aseptickm zpsobem, tradin na svm postu pedvdlo emulze do limond v podob ovocnch, okoldovch a likrovch pchut. Uritou pozoruhodnost byla skutenost v podob absence mlkrenskch firem Kunn, Jihoesk mlkrny a Olmy, naznaujc urit krizov stav v tto oblasti, kdy prv tvrdonick firma svmi vystavovanmi vrobky majc nvaznost na zmnn firmy, jejich absenci zsti suplovala. Nezbytnost byla prodejn nabdka 60 druh zmrzlin, kterou m Frujo zaazenu do svho vrobnho programu. Svj nabdkov sortiment rozilo FRUJO do obchodnch st Makro, Dr. Oetker a KHV.
FABBRI se takt prezentovala nabdkou mnoha typ zmrzliny. Nvtvnci mli monost ochutnat jahodov sirup FRAGOLOSA obsahujc i cel jahody, kter je vhodn pro povrchovou dekoraci dort, pohr atd.
Zajmav byla ada DECORI, co je kla vrobk urench pro barven, zdoben, kreslen a psan na kole a pudingy.
Zajmavou specialitou firmy jsou tzv. "BAB" s chut rumu. Jedn se v podstat o pikotov kuliky v rumu, kter jsou vhodn do zmrzlinovch pohr.
Krlovodvorsk CARLA pedvedla irokou tradin okoldovou nabdku, se kterou mimo jin slav spch ve svm exportnm programu.
Vstavn i prodejn akci pedvdli cukrsk obci dobe znm firmy FIALA - prodejce surovin a nejirho sortimentu profesionlnch pomcek pro cukre, Ing. Vtek, zabvajc se obdobnm sortimentem, kter svoji expozici obohatil o pedvdc vystoupen v podob vroby a dekorace v proveden Labsk hotelov koly. Do tto ady je poteba zahrnout firmu CS GOSTOL BRNO, dodavatele zazen a pomcek pro cukrrny a pekrny. Tato firma pedvdla nov typ horkovzdun pece na 5 nebo 7 plech vhodnou pro aplikaci v cukrsk vrob.
NOVICOM Praha pedvedl nabdkovou eskalaci v podob kompletn sortimentu pro vrobu zmrzlin teplou i studenou cestou, stabiliztor, polev a topping. Dal zkaznickou nabdkou byl ztuova do lehaek, fond bl okoldy a karamelu. Prask firma rozila svj akn rdius i do oblasti okoldovch dekor, skldajc se z tmav, mln a bl okoldy.
AROMA PRAHA a.s. zabvajc se vrobou vonnch achuovch ltek, potravinskch barev a sirup, pedvedla irokou nabdku svho tradinho sortimentu, se pochlubila novinkou, vrobkem z hlvy stin- posilujcm imunitu organismu a obranyschopnosti ke.
Nejpoetnj skupina nvtvnk se rekrutovala z ad odbornk, kte tvoili 75 % vekerho osazenstva. Jejich hlavnm zmrem bylo zskat informace o novinkch a vystavovanm oboru jako celku nebo v jeho u oblasti, dle o cench, navzn obchodnch kontakt, zskn informac o vrobkch a slubch a navzn obchodnch kontakt.
Spoluprce mezi BVV a jeho majoritnm vlastnkem Messe Dsseldorf pin sv plody. Pedseda pedstavenstva a.s. BVV Karl Wiesmer hovoil o velkm vznamu jak kladou lenov veden a pedstavenstva Messe Dsseldorf na prosperitu BVV, kter by mly smovat do podoby prioritnho stediska vstavnictv a veletrnictv ve stedn a vchodn Evrop.
Velkou pozornost rozvoji vstavnho arelu a jeho innosti vnuje t pedstavenstvo msta Brna, kter se hodl spolupodlet na zdrnm prbhu nslednch ronk pravou pjezdov komunikace do podoby mimorovov kiovatky v tsn blzkosti arelu, zlepenm a zvtenm objemu parkovacch ploch, zavedenm pravidelnho leteckho spojen a lepho propojen s Vdn.
V letonm roce m bt dokonen nov pavilon V, jen bude patit mezi nejvt vstavn objekty. Od ptho roku dozn zmnu i oficiln osloven veletrn akciov spolenost, kter se bude pedstavovat pod novm nzvem "Veletrhy Brno"
Od ptho ronku dojde k termnov zmn podn veletrhu IBUCOB, kter bude podn v obron period. Tento poadavek vzeel od Spoleenstva eznk a uzen ech, Moravy a Slezska a Podnikatelskho svazu peka a cukr R. Dal termnovou zmnou je podn potravinskho veletrhu v roce 2001 ve dnech 6. - 9. bezna.
Mezinrodn gastronomick veletrh 2 000 v Brn potvrdil vzestupnou tendenci vznamu tto gastronomick megaakce, kter ve sv stoupajc kivce podle nzoru domc i zahranin klienteli, smuje ke kulminanmu bodu mezinrodnho respektu a uznn.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku