�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kurz umleck cukrainy nov zkuenost!

Autor: Flgl Jan
Datum vyd�n�: 24.06.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=761

Zaali jsme trochou teorie, je nebyla vbec nudn, ale naopak velmi zajmav a inspirujc. Ji po chvli jsme zanali mt pocit, e bychom mli vrtit sv vun listy, protoe jsme zjistili, e v zkladech cukrainy mme velk nedostatky.

fiogf49gjkf0d

Dobr den, ven kolegov sladkho emesla.

Nedvno jsem se vrtil ze zkladnho kurzu umleck cukrainy, kter se konal ve dnech 13. 15. ervna v Praze, v prostorch STUDIA EN SUCRE DART pan profesorky Mirky Slavkov ( vte, e uit titulu profesor, je zde zcela na mst ) a rd bych se s vmi vemi podlil o sv zitky a poznatky.
Celho kurzu se krom m zastnili tak dv mil a ikovn cukrky Lucie a Maruka. Brzy jsme se celkem sptelili a tak se vytvoila velmi inspirujc a klidn atmosfra, kter provzela cel tdenn kurz. Nemohu nezmnit hlavn asistentku pan Slavkov, cukrku Lucku, kter nm ochotn ve vem pomhala.
Zaali jsme trochou teorie, je nebyla vbec nudn, ale naopak velmi zajmav a inspirujc. Ji po chvli jsme zanali mt pocit, e bychom mli vrtit sv vun listy, protoe jsme zjistili, e v zkladech cukrainy mme velk nedostatky. Na dotaz co je to Crme Caramel, sufl, sorbety , jsme bohuel mleli a nevdli. Nevdli tak zkladn vci a to jsme prosm vichni vyuen. Za celou tu dobu jsme o tchto zkladnch vcech mon slyeli zmnku, nato pak vidli ppravu. A argumentace, e nap. Crme Caramel nikdo nedl? Omyl! Dnes jsem byl na internetu a tento krm je velice oblben i mezi laiky, kte ho s pehledem zvldaj vyrobit.
Pan profesorka ns tak zaskoila svou pikovou znalost surovin a jejich funknost, i zde byly nae znalosti nedostaujc. Byla to pro ns docela rna, ale vtm to, protoe pila ve chvli, kdy o nic nelo a j mm monost se ve douit. Osobn si ale myslm, e po vyuen m cukr co dlat, aby zvldal praxi, nato pak dohnt zklady!

Upmn eeno, asi a te chpu, pro vs u cukrainy zstv tak mlo. Ne kad chce zapadnout do davu prmyslov vroby a ten, kdo by chtl njak zajmavj a kreativn msto, nem bez nutnch zkladnch znalost moc anc.

Praktickou st jsme zahjili aranovnm a jeho zsadami. Pot zapoala nae modelovac prce s plastickm cukrem, kter je vyrbn a patentovn pan profesorkou. Padl nm hned do oka a to nejen svou snhoblou barvou, pjemnou ovocnou chut, ale i velmi sympatickou konzistenc. Nsledovala vuka vroby a modelovn z plastick okoldy, profesionln vytven mramorovho efektu - toto ve je zkladem pro dal kurzy. Zde musm potvrdit, e cel ti dny jsme byli neustle in, dn semin typu lektor pedvd a ostatn jen sleduj, ne, opravdu jsme si mohli na ve shnout, sami tvoili a modelovali. Bhem celho kurzu jsme zskvali zkuenosti, je jsou k nezaplacen! A to dky osobitmu pstupu na lektorky.

A pokud te nkde sed cukri a jsou neastn, nemajc penze na to, aby jeli na kurz do vcarska, Polska i Francie, ptm se pro zoufat? Seberte se jete do Prahy, do STUDIA EN SUCRE DART, protoe svtov zkuenosti jsou tady! Jsou tu v osob pan profesorky Slavkov, ale jde jen o to, vyut tto pleitosti. Pomocn ruka je podna, tak za ni pevn chyte. Tady apeluji nejen na jednotlivce, cukre v uen i v praxi, ale i na mistry odbornch vcvik, vdy prv vy, pipravujete budouc profesionly. Zvlt ti, kte nos svj obor i v srdku, nebudou urit litovat! J lituji, ale pouze toho, e jsem tak dlouho otlel, dnes jsem mohl bt profesn o kousek dle. Take nevhejte!

Na zvr kurzu, jeliko jsme cukri, a na to bume patin hrd, ns ekala sladk teka. Pprava vynikajcho pomeranovho sufl. Pod zkuenm vedenm se opravdu zdailo a my tak konen nejen vidli, ale i sami pipravovali tento bjen dezert, kter byl doplnn o skvlou kokosovo-okoldovou omku. Je nutn zde zmnit, e na ve co jsme ve Studiu vidli, jsme si odveli i receptury a technologick postupy.
Dom jsme vichni odjdli nadeni a spokojeni, s novmi tipy pro nai dal prci. Krom svch vtvor jsme si vezli i osvden o absolvovn kurzu umleck cukrainy I. stupn.
Kousek bjenho sufl nm zabalila cukrka Lucka i na cestu a mu vm ci, e pro m byl krsn zitek, vychutnat si tuto pochoutku za zvuku kodrcn vlaku, se vzpomnkou na bjen strven ti dny.
Nejvt dk pat lektorce celho kurzu, pan Mirce Slavkov, kter za ns, za cukre tak odhodlan a staten bojuje, aby ns ekaly lep ztky!
Vem cukrm a pznivcm sladkho emesla, peji mnoho spch.

Rd si petu vae reakce, ty kladn i ty zporn, take pite sv pspvky!

S pozdravem Johny


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku