�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zkon . 215/2005 Sb., o registranch pokladnch a o zmn nkterch zkon

Autor: HO.RE.KA. R
Datum vyd�n�: 22.06.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=760

Dne 1. 7. 2005 zane platit nov zkon o registranch pokladnch a tak novelizovan ivnostensk zkon v oblasti, kter se vztahuje k vydvn doklad o zaplacen.

fiogf49gjkf0d

Zkon  . 215/2005 Sb., o registranch pokladnch a o zmn nkterch  zkon (zkon o registranch pokladnch)
Dne  1. 7. 2005 zane platit nov zkon o registranch pokladnch  a tak  novelizovan ivnostensk zkon v oblasti, kter  se vztahuje k vydvn doklad  o zaplacen. Tyto  prvn pedpisy se dotknou pedevm tch podnikatel, kte  prodvaj  zbo nebo poskytuj sluby (ivnostensk zkon)  a v ppad zkona o  registranch pokladnch tch, kte  provozuj maloobchodn nebo hostinskou  innost na zklad  ivnostenskho oprvnn.

O jak  zmny jde pedevm?
1) Podle novely zkona o ivnostenskm podnikn, mus od 1.  7. 2005  vichni podnikatel, kte podnikaj na zklad  ivnostenskho oprvnn, vydat  zkaznkovi doklad o prodeji  zbo nebo poskytnut slub, a to pokud pesahuje  platba  vi 50,- K. Zkon o ivnostenskm podnikn nerozliuje,  zda se jedn o  doklad z elektronick pokladny, i doklad vypsan  run.
2) Nov zkon o  registranch pokladnch povinnost vydvat doklady  jet  upesuje. Od 1. 7. 2005 kad daov subjekt, kter provozuje  maloobchodn nebo hostinskou innost na zklad ivnostenskho  oprvnn a kter  pouv jakoukoli elektronickou pokladnu,  kter tiskne pokladn blok, m  povinnost oznmit v kadm  pokladnm mst svoji identifikaci a umstit  upozornn  o tom, e je povinen za provedenou platbu vystavit a pedat  zkaznkovi  potvrzen o platb za maloobchodn prodej zbo nebo poskytnut  hostinsk innosti, peshne-li platba 50,- K. Potvrzenm  o platb bude doklad  titn touto elektronickou pokladnou.  Zkaznkovi bude v kadm pokladnm mst  viditelnm zpsobem  oznmeno, e prodvajc provozujc maloobchodn nebo  hostinskou  innost je povinen mu vydat doklad o platb.

Zkon  o registranch pokladnch pmo pedepisuje text tohoto oznmen:

Zkon  o registranch pokladnch ukld prodvajcmu povinnost  pedat o  proveden platb pokladn blok vystaven pokladnou  tohoto pokladnho msta nebo  oslovan paragon, poppad  pokladn blok vystaven zlon pokladnou, v  ppad jej  poruchy.
Prodvajc, kter provozuje  maloobchodn i hostinskou innost, a kter  nepouv jakoukoliv  elektronickou pokladnu, nemus tuto pokladnu poizovat k 1. 7. 2005. Takt nemus mt v prodejnm mst umstno oznmen  o povinnosti  vydat doklad o platb. Tyto a dal povinnosti  vyplvajc ze zkona o  registranch pokladnch mus  splnit nejpozdji od 1. 1. 2007. Doklad o prodeji  zbo i  slueb nad 50,- K vak mus prodvajc vydat a to v souladu  s novelou  zkona o ivnostenskm podnikn, by by to byl  paragon vypsan run.
Dal podrobnosti  jsou zveejovny na internetovch strnkch esk daov  sprvy
http://cds.mfcr.cz  v sekci aktuality a  od 1. 7. 2005 v samostatnm odkazu Registran  pokladny.
Od 7. 6. 2005 je podrobn  informace k dispozici na finannch editelstvch  a finannch  adech na mstech urench k informovn daov veejnosti.  Pro  ppadn dotazy je k dispozici e-mailov adresa:
registracni.pokladny@mfcr.cz.
Zdroj:
www.socr.cz 14. 6. 2005 sekretarit SOCR R

Informace dodala HO.RE.KA. RVytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku