�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sout cukr a pernk pi vstav GASTRO 1999

Autor: PaeDr. Jitka Hladk
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=75

Ve stnu Mistrovstv svta cukr senior 1999 v Brn, se konala sout pernk a cukr v Pardubicch, kter se zastnilo celkem 39 soutcch.

fiogf49gjkf0d
Ve stnu Mistrovstv svta cukr senior 1999 v Brn, se konala sout pernk a cukr v Pardubicch, kter se zastnilo celkem 39 soutcch. Pardubick vstavn a veletrn spolenost naplnovala ji tuto akci v dvjm termnu, protoe tato sout byla mezi odbornou veejnost znm ji ped rokem.
V Pardubicch - mst pernku se ve dnech 21.- 23.10. 99 konala vstava pro pznivce gastronomie a souasn sout hlavn pro pernke a cukre. Vzhledem k tomu, e se nm vloni podailo zorganizovat sout v naprost pohod, s nzkm startovnm a bezvadnmi cenami, se letos pihlsilo celkem 41 astnk, ale soutilo celkem 39, kte se pedstavili ve 4 kategorich. Po zkuenostech z loska, kdy jsme do jedn soute postavili jak ky z uili, tak i profesionly a pesto, e si ci vedli velice dobe, pro leton rok jsme sout rozdlili. Soutilo se v tchto kategorich:
Ve skupin C1 soutili cukri a pernki - pivezli hotov soutn expont na voln tma - v tto skupin vyhrla p. Marie Kuerov ze SOU a OU Bzenec s karamelovou fantazi.
V C-2 pivezli soutc hotov expont s motivem "Velk pardubick", o rozmrech 60x60 cm. Zvtzily dv kyn ze SOU r nad Szavou, kter vytvoily modern dlo z grilie.
C-3 byla nejnronj skupina, kdy junioi do 21 let pivezli hotov dezerty a na pdiu zdobili dva pernkov tvary. Mezi juniory se objevila talentovan Lucie Buszkov z IS esk Tn, kter byla vyhlen absolutn vtzkou - obdrela od NESTL OKOLDOVNY, a.s Praha - hlavnho sponzora soute - Pohr a barevnou televizi. Na prvnm mst se potom umstila Lenka Bednov ze SOU Nov Msto nad Metuj.
C-4 byla sout pro profesionln pernke, a do n se pihlsily i dv dvky ze SO Ostrava-Poruba, kter sivedly velice pkn. Bylo to podiov vystoupen ve zdoben dvou pernkovch tvar na voln tma a na vnon nmt. Na prvnm mst se umstila Monika Baov z Pardubic, kter v souasn dob pracuje u pana Novotnho.
Vtzky obdrely mimo jinch drk poukzku na zjezd SIGEP do Rimini. Soutc na druhch mstech obdrely od Nestl okoldoven, mimo dalch cen - CD pehrva. Dle se na cench sponzorsky podlely firmy SETPUS Hradec Krlov, R-plus z Hradce Krlov. Tato firma pedala odbornou literaturu. J jsem vnovala nahran videokazety VHS s odbornou tmatikou. Dle to byl Skalian - vroba masa a uzenin, Vambersk maso a uzeniny, esk rozhlas Hradec Krlov a dal. Podle mho nzoru je o tuto sout velk zjem, protoe je organizovan v pohod za velkho zjmu nvtvnk a s dotac velice pknch cen. Zorganizovala jsem prochzku po Pardubicch s odbornm vkadem, kdy jsem mohla zodpovdat na zvdav otzky p. mistrov Matukov a jejich sveky ze SO Uhersk Hradit, kterm se Pardubice velice lbily.
Sout m stoupajc tendenci, protoe nkter vtvory by se mohly pomovat i se zahranim. Po dohod se zstupkyn z Lotyska, kter mla velk zjem o to, aby se pt rok mohli soute zastnit studenti z odborn koly, tak doufm, e se nm poda uskutenit pt rok sout s mezinrodn ast.

Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku