�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gastro Hradec 2005 oima Mirky Slavkov

Autor: Mirka Slavkov
Datum vyd�n�: 05.05.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=743

Po dvou letech jsem zavtala na soutn vstavu Gastro Hradec, a protoe zde bylo opravdu hodn absolvent Kurz umleck cukrainy Mirky Slavkov, tud i hodn dotaz, jsem vem slbila, e si komplexn mj nhled na sout petou.

fiogf49gjkf0d


Ven a mil kolegov a cukrt ptel, studenti!

Po dvou letech jsem zavtala na soutn vstavu Gastro Hradec, a protoe zde bylo opravdu hodn absolvent Kurz umleck cukrainy Mirky Slavkov, tud i hodn dotaz, jsem vem slbila, e si komplexn mj nhled na sout petou.
Pedevm musm pedeslat, e jakkoliv hodnocen sout v eatible art /jedl umn/ je subjektivn, pouze by mlo bt podloeno trendy v surovinch, designem a uritmi pravidly kombinac. Tak i j mm svj nzor na exponty, kter nemus bt akceptovn.
Take bych chtla zdraznit, e je naprosto neppustn kombinace karamelu v jakkoliv podob s okoldou myleny dekoran pase dla. Karamelov ozdoby na dort jsou co nejmen a nejkeh, nesmme opomjet uitnost dla. Pak tak okolda je tepl a karamel je studen. Ano,  je mdn pouit karamelu jako podloku /tal, tc/, pak je to o nem jinm.

 


Dekorace maj mt svj smysl, vyjden, sklad. Pokud pouiji ozdobu v kombinaci plastick modelovac cukr a karamel, pak je pkn rozstel odjinud barevn i surovinou /teba linka z nakrjen pistcie i filigrn z glazury/ a nebo zachovat jemnost.

Souasn jedl umn ji nem velkou propast mezi skutenm vtvarnem a gastronomi. Mj designov spch je nejen vlastn fantasi, ale i astmi nvtvami vstav vtvarnk. Jednoduch, nedbal elegance je pvabn, a podotkm, e vbec ne jednoduch na ppravu.
Velmi ruivm elementem na vstav bylo pro m oko aranovn vrobk, v zplav barev a pestrosti se toti vytrc vlastn prce, co je obrovsk koda. Ale vte, e pod plat mn je nkdy vce. Mdn smr v aranovn je pevn bl, ale hlavn rovn styling, vce geometrie. Myslm, e pokud projevte zjem, si meme udlat jeden aranrsk, vstavn den.

Pokud je mi dovoleno, pak bych velmi rda projevila svoji radost se slenou Hadnagyovou Ivetou, ve sv prci pedila svoji kolegyni, a tak jsem na ni velmi pyn. Vdy mm neskrvanou radost u mladch talent. Jej prce byla vzdun, kehk a dort byl umleckm propracovanm dlkem. Blahopeji Vm, Ivetko!!! Samozejm, e vbec bylo na vstav  dosti skvost, Motl ena byla v pravd avantgardn dlo. Nicmn prce Ivetky byla obrn, jen mal poznmka, ponkud se vysmeklo z rukou aranovn na stole.
Mil moji, nebojte se experimentovat, ponechejte tvoit Vae studenty jsou nezaten prax a mvaj vskutku asn npady a kur. A tak nen elem naplnit porotc pedstavy o tom, e pokud je mdn karamel, tak ho musme pout i za tu cenu, e jet nejsme zrun v technice. Dokonal a ist prce by mla bt hlavnm bodem v ocenn.
Zde se mi chce zmnit SOU Vsetn, kter m s asnm citem zvldnut plastick modelovac cukr. Rajhradt se rdi presentuj s modelovac grili, jen je teba ji mt ten a pozor na aranovn kvtin na expontech.U restauranch desert je velmi irok pole psobnosti, nebo zsady restauranch desert jsou jasn a sta jen dodret pravidlo t ti zkladn elementy. Souasn mdn novinka je crescendo tyi sousta, co je veobecn dan velikost restauranho desertu. A ve sklenikch obdoba fingerfoods. 
 

Dovoluji si poukzat na prci pana cukre z Hiltonu, zde bylo nkolik styl a ponkud mn ladily dohromady, tak je zde stagnace ve vtvarnm ztvrnn chtlo by to nco novho to je m vidn, ovem onen dort byl velmi pvabn. Jene velk, ji na Olympid IKA jsme si mohli povimnout, e je presentace dort ve velikosti batul. Pesto byla jeho presentace ukzkou novjho stylu. Pesto svoji disciplinu naplnil, ba pouil sv pvabn povoln k dekoraci expozice. Pak u je to jen na vtvarnm vnmn porodc.
Ano, prosm pozor, stagnaci v npaditosti pozoruji i u nkterch kol.

Neposledn, karamelov odvaha Eleny Shramkov je obdivuhodn, ale jak bylo eeno karamel je kehk, dojem skla. Zde nebyla presentovna tak ist prce, kvty a lstky byly velmi hrub. Shodou nhod mm s m srovnvat byla jsem na svtovm ampiontu v karamelu v Lyonu Sirha salon /a zde byla i sout Bocuse dOr/. Neskuten ist a kehk dla cukrskch skl.
Chceme-li bt nejlep, musme vidt ve. A my na to mme bt nejlep! Mme zde skvl odbornky a i mezi tmi naimi sladkmi pulci se rod hvzdiky. Nezavrejme oi, netajme zkuenosti nkdy tajme zbyten jedin komunikac a vmnou informac mme anci jt dopedu.
Jste asn u jen proto, e jste tam byli a vnovali as svmu emeslu navc! Dky!!!
A nezapomete, e m mte a e se mete na m kdykoliv obrtit, jsem Vm k dispozici.

Sladk umn je lsky hlazen!

Vae
Mirka Slavkov
Professeur en sucre dArt


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku