�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


KOLEN PRO CUKRE

Autor: FIALA - PRAHA s.r.o.
Datum vyd�n�: 02.05.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=741

Firma Fiala pod tmatick zjezd do Hannoveru k firm Braun, pednmu svtovmu vrobci esenc, psad a surovin pro cukrskou vrobu. Clem zjezdu je seznmen s modernmi postupy, surovinami a ppravky v cukrsk vrob.

TMATICK ZJEZD
KOLEN PRO CUKRE U FIRMY
MARTIN  BRAUN  KG
Feine Backmittel und Essenzen
HANNOVER SRN

v termnu  23. 26.5. 2005

Ven ptel, dovolujeme si Vs pozvat na tmatick zjezd k firm Martin Braun, Backmittel und Essenzen KG pednmu svtovmu vrobci esenc, psad a surovin pro cukrskou vrobu do Hannoveru /SRN/.
Vhradn zastoupen firmy BRAUN KG pro eskou republiku m firma FIALA PRAHA s.r.o., kter tak ve spoluprci s praskou a stedoeskou pobokou AKC R tento zjezd pod.
Clem zjezdu je seznmit se s modernmi postupy v cukrsk vrob, novmi druhy vrobk, zpsoby zdoben a s monm vyuitm surovin a ppravk. kter vyrb firma MARTIN BRAUN KG.

Program zjezdu

23.5. PONDL
odjezd z Prahy v cca 14.30 hod.
veer - ubytovn a nocleh v hotelu F1 v Magdeburgu

24.5. TER
rno 7.00 8.00 sndan v hotelu, 8.30 odjezd, 10.30 pjezd k fa. Braun KG-Hannover, seznmen s firmou a jejmi vrobky, exkurze ve vrob (v cca 13.00 spolen obd)
18.00 ubytovn v motelu ONE v Hannoveru
veer spolen veee se zstupci fa. Braun

25.5.  STEDA
rno 7.00-8.15 sndan v hotelu, 8.30 odjezd, celodenn program v pevdcm centru fa. Braun, seznmen s novmi vrobky, surovinami a jejich pouitm (v cca 13.00 spolen obd)
16.00 odjezd do Prahy, nvrat v rannch hodinch 26.5.05
nvrat do Prahy v rannch hodinch tj. 26.5.
Cena zjezdu:  2.770,- K na osobu

Pro leny AKC R sleva 6%, tzn. celkovou sumu 2.604,- K.

Pro pracovnky kolstv a un plat speciln zvhodnn cena:
2.350,- K.

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x nocleh, 2x sndani, 1x obd, 1x veei, doporuujeme se individuln pipojistit nap. u VZP.

Svj zjem o ast na zjezdu nm sdlte laskav telefonicky nebo faxem na . 257214408
nebo na e-mail
ing.fiala@volny.cz

Zvaznou pihlku s potvrzenm o zaplacen zalete nejpozdji do 15.5. 2005 potou na adresu:
Ing. Jaroslav Fiala, U Blaenky 9, 150 00 Praha 5
fax: 257220817
, nebo e-mailem ing.fiala@volny.cz

Podrobn informace budou zaslny astnkm po obdren pihlky.
slo tu:134582309/0800 S a.s. Praha 4
Mono platit platebnm pkazem - v.s. 52303, k.s. 0558, nebo pot. poukzkou na adresu:
FIALA-PRAHA s.r.o., U Blaenky 9, 150 00 Praha 5

Tme se na zajmav zjezd s Vmi

Celkov poet astnk je omezen, proto bude rozhodujc poad dle dolch plateb resp. zvaznch pihlek.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku