�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Europain - mezinrodn veletrh pekastv, cukrstv a lahdkstv

Autor: Dr. Jitka Hladk
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=74

Po tech letech se konal v Pai opt veletrh, kter seznamoval odbornky z celho svta s novinkami v oborech:

fiogf49gjkf0d
Po tech letech se konal v Pai opt veletrh, kter seznamoval odbornky z celho svta s novinkami v oborech: Europain - zamen pro pekae, Eurotraiteur pro gastronomick aktivity (zejmna lahdke), Intersuc pro zpracovn okoldy, suenek, cukrovinkstv, trvanliv peivo a Integlaces vstava vrobc a zpracovatel zmrzlin. soch z ledu apod.
Veletrh v letonm roce byl na celkov ploe 22 000 m2. Jeho soust byla ulika kol, kde byla pehldka veker pekask a cukrsk profese. K disposici byly informace o monostech studia, o stch s ast nkolka zahraninch kol. Posluchai kol se prezentovali jednak svmi tovaryskmi nebo mistrovskmi dly, se ktermi ukonovali mistrovsk koly svho oboru.
Pro profesionly cukre zde byla sout v podob dezert. Byla to zajmav pehldka umn cukr z rznch hmot, vtinou z karamelu, okoldy, kakaovho msla, modelovac hmoty, fondnu atd. Jednalo se vtinou o trojromrn "umleck dla" umstn ve sklennch vitrnch zhotovench speciln pro tato dla. Nmtem letos byl rok 2 000, vstup do tetho tislet - dla byla rzn pojat, nkdo zpracoval nmt konn olympidy, jin abstrakci, a u dalho byl motivem vesmr. Byla to zajmav pehldka opravdovho cukrskho umn. Nae republika zde byla zastoupen velice elegantnm curskm vrobkem ve zpracovn dvou potovnch znmek s motivy Prahy a Pae v podn Roberta Koleka.
Z novinek naeho oboru mne opt upoutala monost vyuit modern vpoetn techniky na tvorbu natitnch potravinskmi barvami pmo na dorty. Firma PhotoCake z Carlsbadu z Kalifornie zde pedvedla zmnu oproti tisku fotografie pmo na dort, tak fotografii nejprve sejmula scannerem - upravila a tiskrnou natiskla na podloku, kter byla ze speciln hmoty z cukru, kter se poloila na dort, se kterm se vlhkost spojila a okol se mohlo ozdobit nkdy a velice barevnmi krmy. Je zajmav, e americk zpsob zdoben sytmi barvami, na kter u ns nejsme pli zvykl, se zde i na IBA vstav v D"sseldorfu velice uplatovala. Npln jsou tm a ern a nkdy ozdoben barevnmi jedlmi flitry - zajmav zpsob zdoben, je pravdou, e se barvy doplovaly s barevnmi fotografiemi. Vm, e ikovn esk podnikatel - cukr se zamysl nad tm, e se nejlpe vydlv na novinkch a toto zazen si zakoup, protoe bude velice zajmav, kdy si nap. oslavenec bude moci rozkrjet svou podobiznu a jet si na n pochutnat.
Na veletrhu byly asto vidt pomcky na tzv. aerografii, kdy se povrch dortu pes rzn ornamenty pestkv jedlmi barvami, a vytv se nkdy velice zajmav obraz, kter se zafixuje el a ozdob nap. ovocem.
Okrajov psky na dorty ji nejsou ozdoben jen geometrickmi ornamenty, ale nap. kvtinovmi a ovocnmi ozdobami, ale i poppad architektonickmi pamtkami jako bylo v tomto ppad ztvrnn Pae.
ekla bych, e jet ve vt me zde bylo vyuito zdoben rznch cukrskch vrobk okoldou, na kter jsou rzn ornamenty, eventuln npisy reklamnch informac o firmch. Tyto ozdoby jsou z kakaovho msla, kter je naneseno na prhlednou flii - po rozeten okoldy na tyto ornamenty a ztuhnut se folie sthne, okolda nalme a tyto nepravideln kousky se pouij ke zdoben dort.
Dal novinkou byly hotov korpusy, kter byly zabalen do prhledn foliov misky v rznch tvarech, kdy na dn je plt ze lehan hmoty a na bocch psek s relify, kter se mohou pouvat jak na dorty Bavarois, tak Charlotte.
Firmy Pidy a Hafner se prezentovaly polotovary vtinou z listovho tsta, kdy expeduj jak pro cukre, tak tak pro studenou i teplou kuchyni misky v rznch tvarech pro plnn rznmi nplnmi nebo ovocem. V sortimentu maj korpusy t i ze lehanch a oplatkovch hmot.
Ze strojnho zazen pro cukre mne zaujal mal stroj na dvkovn npln, hmot do ve uvedench misek, ale i injekn plnn nap. plench vrobk (kter se nemus rozkrajovat). Dle potom stkac stroj vtch rozmr, od firmy MONO, kter je zen potaem. Dovede nastkat pmo na nerezov plechyhmoty o rznch hustotch do tch nejroztodivnjch tvar.Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku