�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC konc GASTROHRADEC oekvan

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 01.05.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=738

Seril podrobnch report z GASTROHRADCE se ji po naklonn rovin asu chl ku svmu konci. Shodneme se zejm v tom, e se bylo nejenom na co dvat, ale t i zskvat inspiraci pro zdokonalen svho umu.

fiogf49gjkf0d

Seril podrobnch report z GASTROHRADCE se ji po naklonn rovin asu chl ku svmu konci. Shodneme se zejm v tom, e se bylo nejenom na co dvat, ale t i zskvat inspiraci pro zdokonalen svho umu. To, brno perifernm vidnm relna. Ale pro toho, kdo se doke podvat i do vt hloubky soutnho dje, ten je postaven optovn ped skutenost pesvden kam a sah monost lidskho umu, v nm nm kulint odbornci svoj tvorbou poodhaluj oponu jeho zejm nevyerpatelnch monost.
A kad sout, v tomto ppad ta hradeck, je pi pohledu o njak ronk zptky, dkazem toho, e kad rok je inovac roku pedelho a tm i navyovn hodnot umu, kter je pro ns profes nebo oblbenu zlibou.
Vem tm, kte se letonho GASTROHRADCE zastnili, a jako soutc i v rolch poadatel, pat uznn a obdiv za pedvedenou prci a podkovn za pocit, kter mnoh z ns bude doprovzet v oekvn toho abychom mohli bt pt rok v Hradci Krlov opt pi tom.


 

Renata Drtilov - SO Charbulova Brno

 

Alena Faltov, soukrom - Opono

 

Klskov Hana -  VO Bzenec


 

 

Simona Halamov - SOU  U Krbu Praha

 

 

Zuzana Kuerov - SOU Charbulova Brno

 

Jana Stejskalov - VO Bzenec

 


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku