�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2005 - 2. msta - 3.st

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 28.04.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=736

Hodnotc pohled Pavlny Berzsiov podal vysvtlen, v em se stala chyba u vbornho romantickho cukrskho monumentalisty s exoticky znjcm jmnem. Problm spoval v tom, e okoldov monument se zcela nekryl s kritrii cukrsk kategorie C1

fiogf49gjkf0d

Cukr senior 2. msto -  Baltaliyski Youri, Hilton Prague


Hodnotc pohled Pavlny Berzsiov podal vysvtlen, v em se stala chyba u vbornho romantickho cukrskho monumentalisty s exoticky znjcm jmnem. Problm spoval v tom, e okoldov expont se zcela nekryl s kritrii cukrsk kategorie C/1, co obnelo nezbytnou bodovou penalizaci. Dezerty se v letonm ppad u Youriho neukzaly bt jeho a tak silnou oporou, take zisk 34,4 zskanch bod byl dostaujc na odraen toku kolegy ze tet pozice, ale nestail ke ztei vtzn kty.
Youri Baltaliyski zejm svoje lep umstn protaktizoval, kdy s podobou soutnho dla se nepihlsil do kategorie zvltnch vrobk, kde by zejm nadlka plusovch bod byla znanj.
Jeho dlo se ovem stvalo objektem pozornosti nvtvnk, protoe Baltaliyski je svm zaloenm sochask tvrce, jak ns ji mnohokrt pesvdil v minulosti, a svj vtvarn talent prezentuje prostednictvm cukrskho, konkrtn okoldovho umu (kter ale nebv dobrm kamardem s fotoapartem, kdy okoldov barva mnohdy splv s pozadm).Cukr junior 2. msto - Cmajdlkov Daniela, SOU a OU Vsetnokoldovo okov korpus plnn karamelovm krmem potaen plastickm cukrem ozdoby z karamelu re, frzie

Porot se lbil ndhern tvar srdc, jemn technika, istota zpracovn jak dortov sti, tak karamelovch ozdob. A tak i v tomto ppad dla cukrsk juniorky se vytahovaly vysok znmky.
Dodejme, e se jednalo o vyjden jednoducho-elovou formou ( a to je ta modernost) podstaty hlubok lidsk emoce, intimnho vztahu mue a eny stzlivou, ale zrove vstinou mluvou  vtvarnch lini kter vyjaduj ve co je mon popsat v mnohaset strnkovch romnech. Autorin zmr je navc jemnm zpsobem zdraznn odlinou barevnost obou srdc.


Zvltn vrobek cukrsk 2. msto - Ilona Janurov, JAJA Pardubice


Pernkov tvorba v kombinaci s marcipnovou hmotou a blkov polevy z autorsk dlny pardubick firmy JAJA.
Pohdkov nmt "V i Elf a fantazie" ml pvodn soutit v jin kategorii a byl obshlej a ml vce tvrc. Ale definitivn zmr v zaazen do zvltnho cukrskho vrobku pozmnil pohdkovou personalistiku vetn autorskho sla, kdy administrativn byla registrovan pouze Ilona Janurov, jak nm osobn sdlila.
Pernkov tvorba je jednm z nejvdnjch podklad pro pohdkov nmty. Modern pohdku je mon ztvrnit i modern pi zachovn klasick podstaty ducha. Urit zdaile ns o tom pesvdily vtvarn pernkky firmy JAJA.
Plastick tvorba s dekorativn malbou vytvoila sugestivn penesen na kontinent Faydwer do Auretnsk e a psobit Elf.


 

Handikepovan cukri, kuchai a zvltn vrobek 2. msto - Pavla Indrov, Msto PerovBohuel foto nen k dispozici

Zvltn vrobek junioi 2. msto Tom Vida, soukrom Bratislava
SVADBA /psno slovensky/
- kvetinov ardiniera
- svadobn kytica pre nevestu
- ardinierov ko
- dekorcie na svadobn stol

Carvingov prce bratislavskho juniora, kter se v soutnch klnch pohybuje stle ve, ukazuje vtvarn potencil, kter je otevenm podlom, z nho Tom erp plnmi hrstmi a stle je z eho brt a urit jet dlouho bude. Pipad m, e se jeho prce lep od soute k souti.
Porota ocenila nronost techniky kvtinov tvorby, kter spolu s dalmi prvky svatebnho nmtu byla sladna do vize psobiv ucelenosti. Prce na melounu vhodn prokombinovan ztvrnnm kvtinovho motivu a npisu prokzala tvrcovu vyzrlost, kter spolu s vkusnm aranm vynesla Tome Vidu na mal prvn msto v juniorskm carvingu a celkov na druh v kategorii zvltnch juniorskch vrobk.Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku