�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2005 1. msta - 2. st

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 27.04.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=735

Po univerzln reporti z 10. ronku GASTROHRADCE, ve kter jsme pinesli strun souhrn dje ve vech kategorich, nastupuje dnekem seril analz na 1. mstech.

fiogf49gjkf0d

Po univerzln reporti z 10. ronku GASTROHRADCE, ve kter jsme pinesli strun souhrn  dje ve vech kategorich, nastupuje dnekem seril analz na 1. mstech. Nsledujc den pineseme rozbor vrobk na 2. mstech a poslze tch, kter se umstily na mstech tetch.

Report o soutnch pracch koleg kucha naleznete na naem druhm portlu www.gastronews.cz.

Pavlna Berzsiov bval lenka nrodnho tmu, dritelka tmov zlat medaile z olympidy r. 88, dlouholet hodnotc komisaka, pedsedkyn cukrsk poroty junior a senior na GASTROHRADCI 05se s nmi podlila o postehy z letonho 10. ronku hradeck soute.

m se vyznaovala prce absolutn vtzky 10. ronku GASTROHRADCE?
Jej tvorba splnila poadavky modernho soutnho vrobku, kter obsahoval vechny nleitosti, co se v dnen dob pod tmto pojmem rozum. Kad mounk ml samostatnou msu. Navc sploval pesn ty poadavky, kter jsou na mounk souasnosti kladeny, tj. byl lehk, ml omku vetn vkusn ozdoby a byl optimlnm dovenm hlavnho jdla. Dort byl udln ve stylu, opt musm pout slovo modern, ili modernho designu, co vytv inn dojem. V autorin tvorb nechybly suroviny, kter spoluvytv tvr hit dneka, tzn. okolda, karamel.

Najdeme nedostatek ve vtzn tvorb?
V tomto ppad urit ne podstatn. Pokud bychom vzali pln ten nejpsnj metr, tak snad lze poukzat na potebu pi krjen dortu pi jeho tvaru a lenn. Ale to je veobecn vstavn problm.

Cukr senior 1. msto - Anna Batov

  • Smaen skoicov bann  podvan na ovocn omce jac-fruit  s oplatkou ze tinovho cukru.
  • Rov knedlek s kokosovm mlkem doplnn pralinkou ze zelenho aje.
  • Vbr modernch asijskch dezert z destinace Singapur
  • Vleek z bl okoldy plnn kokosovou pnou na omce z ananasu doplnn tradinm rovm cukrtkem
  • Aradov dezert z bl a hok okoldy na mangov polvce


Anna Batov a Francouzsk restaurace Obecnho domu Praha

Nebo  Francouzsk restaurace Obecnho domu Praha a Batov Anna? Urit oboj. Ve verej a dnen reporti termn modern vrobek v souvislosti se svtovmi zkuenostmi zaznl ji ponkolikt a zazn jet mnohokrt, protoe tudy vede cesta jak k domcm metm, tak i alespo k zahraninm slun obsazenm postm.
A Obecn dm, jak se ve zkratce k, je kvalitnmi soutnmi specialisty doslova propikovn. Jmenujme jen namtkou, kapitn nrodnho tmu fkucha Ji Krl, fcukr Tom Krofta, zstupkyn Silvie Sulansk a dal, kte psali, i p  vraznm psmem kroniku esk soutn gastronomie. Nen tedy nikterak daleko od vci, e napsan titulek lze i otoit do obrcenho gardu a pokad doclme stejnho vsledku. Pro dvm do souvislosti oba vznamn prask gastropojmy a potamo i esk, m svj dvod. Vyhrt GASTROHRADEC, ale i kadou kvalitn obsazenou eskou sout, nato zahranin, dnes bez tmov spoluprce nejde. Vechny zkuenosti nasbran pi zahraninch soutch se pochopiteln promtaj do koncepce a nsledn kvality realizace soutn tvorby, jsou rukopisem tvaru, kde dlo vznik. Dejme nap. vedle sebe vtzn exponty seniorsk a juniorsk cukrsk kategorie letonho ronku. Ale jinak to dnes ani nelze, hodlme-li vzhlet k vtznm vinm.
Anna Batov doclila zlatho hatriku v ad za sebou a  jej dlo obsahovalo vechny prvky, kter jsou nezbytnou soust vzbroje s kterou je mon bojovat o soutn primt. O pouit surovin, elovch a pesto efektnch dezertech ji hovoila Pavlna Berzsiov, dodejme, e dort se vyznaoval estetickou a psobivou kivkou, kter jej penela na vln asu ze souasnosti do budoucho vku estetina, s tstovou stuhou se zdailm vlnovm efektem s vhodnou a citlivou karamelovou ozdobou. Bezesporu zdail dlo s ostatnm cukrskm psluenstvm, vetn sugestivn dekorace, nad nm nemli hodnotc komisai jinou monost, ne vythnout tu nejvy hodnotc znmku.


- pokraovn ztra 2. mstem -

Cukr junior 1. msto - Hadnagyov Iveta - Francouzsk restaurace Obecnho domu Praha  • Svten okoldov dort s jemnm mandlovm korpusem, plnn okoldovo nugtovou pnou a oky pkan, doplnn okoldovou krabikou ochucenou likrem Chartreuse
  • Slavnostn dort Mandarn, plnn mandarnkovm a bannovm krmem s kousky ovoce Lichi na kokosovm korpusu


Iveta Hadnagyov Francouzsk restaurace Obecnho domu Praha

Podtituln vty z pedel reporte je v podstat mon pevzt a dosadit na stejn msto popisujc vtzn poin cukrky Ivety. Je pravdou a nen to jen mj nzor e kdyby ob soutn dla se nachzela na rozdlnm konci rozlehlho komplexu hradeckho Aldysu, mlokdo by nepoznal, e pochz z jedn tvr dlny. Na obou dlech je znt choreografn zkuenost zahraninch sout, kdy velk pozornost se vnovala nejen vlastn tvorb expont, ale vem doplkm souvisejcch se soutn tabul. Tm se bezesporu zdailo podtrhnout kvalitn odvedenou prci, kdy i zde se neetilo nejvym bodovm pdlem.
- pokraovn ztra 2. mstem -Zvltn vrobek cukrsk 1. msto - Shramko Elena - Moskva

V systmu pijt, vidt a zvtzit mus bt velmi hutn zklad tvrho umu, kterm je mon na vrcholov souti vysypat vtzstv z rukvu. Moskevsk Elen se  to podailo. Kdo um s karamelem, nem sice zajitno, e vyhraje, ale me si bt jist, e neskon v poli poraench. Podvme-li se na Elenin vysok monument, eknme si oteven, e risknout s cukrovm kehkem  takovou vku, nen dn junda a spn zvldnut tto karamelov akrobacie svd o pebohatch zkuenostech a vysokm umu tto rusk karamelov artistky.
Pokud lze vyslovit njakou nmitku ze soutnho pohledu, tak asi mon to, e pokud by podobn expont tvoila nkter z naich pednch karamelech, ( ozvte se v diskusi) volila by  v prvn ad asi uritou spornost barev. Elenin monument ve mn asociuje pohled na barevn kremelsk ve v Moskv. Ale vzhledem k tomu, e sdl prv v "glavnyj stolici Rosije", tak pro ne. Je ovem pravdou, e pechodovou kombici barev zvldla moskevsk cukrka zdaile. Elena to vzala z gruntu na moderno, kdy  - ji ne nejmlad - narukovala na scnu s roztrhanmi dnami a svoj viz a vystupovnm m pipomnla na sovtskou dobu velmi progresivn a zrove i vbornou zpvaku Alu Pugaevu. Souasn Elena jako by ji stylem umleck tvorby, a nejen jm,  z oka vypadla.- pokraovn ztra 2. mstem -

Zvltn vrobek  junioi -  1. msto Jan Vratil - SOU a U Nov Paka

Foto v rozpracovn

Novopack ue na podkladovm materilu potahovho fondnu a okoldov hmoty zvolil za zpsob sv soutn tvorby kakaokresbu.
Vtvarn talent vykouzlil na cukrskm podklad obraz a kroniky nmty dobovch staveb prokombinovan  prodn scenri s botanickou miniaturou, vedle n pedvedl, e i okoldov a fondnov model ho oslovuje pane.
Za soupee ve zvltnm vrobku ml slovenskho zeleninovho dekristu Vidu, kter sice soutil ve stejn kategorii, ale v jin umleck skupin a oba soupee od sebe dlily pouhopouh dv desetiny.

- pokraovn ztra 2. mstem-Handikepovan cukri, kuchai a zvltn vrobek 1. msto - Handlov Miriam - soukrom Olomouc

Nzor pedsedy poroty Prochzky spov v vaze, e tvorb vtzky Miriam Handlov by mohl i v eknme  - nezvltn kategorii - cinknout nkter z dekorativnch kov. Piznvm se, e kdy jsem poizoval snmky v dob kdy soutn exponty byly oznaeny pouze identifikanm slem, tak mezi mnohmi m upoutal nmt o kterm jsem se zprvu domnval, e byl tvoen mstnmi pernkskmi specialisty. A poslze jsem zjistil, e se jedn o vrobek pan Handlov soutc ve zvltn kategorii.
ist dlko, tvoen nejenom hodinskm citem, ale pedevm srdcem, kter jen ono samo dobe v, pro a kam pohn ducha a mysl sv majitelky...


- pokraovn ztra 2. mstem -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku