�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ananasov dort

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 31.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=73

Psit dort naplnme jemn na luto pibarvenm ananasovm mslovm krmem a polome do vrstvy trochu rozsekanho ananasu.

fiogf49gjkf0d
I.

Psit dort naplnme jemn na luto pibarvenm ananasovm mslovm krmem a polome do vrstvy trochu rozsekanho ananasu.
Tm samm krmem nateme cel dort. Vrch pozname dly a na kadou st polome kousek ananasu, kter postkme mec hmotou.

II.

Dva psit pltky a jeden bez naplnme ananasovm mslovm krmem, do kterho rozsekme trochu ananasu. Tm samm krmem cel dort slab poteme a udlme marcipnov okraj a do vnitn plochy polome pltky zavaenho ananasu, kter pak zalijeme uvaenm agarem citonov ochucenm. Strany dortu oblome dokola svtle lutm zelenm marcipnovm pltkem a to tak, aby konce ozdobenho pltku pesahovaly okraj dortu.

III.
Dva psit a tersk pltky slepme nahtou a rozednou marcipnovou hmotou, do kter pidme hodn rozsekanho ananasu. Kdy dort nleit ztuhne, pothneme jej lutm fondantem a na kad ez polome kousek zavenho ananasu, namoenho v karamelovm cukru.

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku