�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonoce dobou jsou jara, jako i Krista, - jak zvst prav star -

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 25.03.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=725

Pjemn proit velikononch svtk, i s teba trochou zpytovn sebe sama, ve zlatavm svitu touebn oekvanch slunench paprsk, vm peje "cukr.cz"

fiogf49gjkf0d


Velikonoce dobou jsou jara
v n spc kvt ov,
stejn tak pbh, - jak zvst prav star, -
v nm lovk vroucn se modlv.

Promlouv syn bo, v podob lovka,
jen hch lid v sv bedra vzal,
le jak znma skutenost odvk
lovk ten, v pravd jej kioval.

Akt ke jen zkoukou due byl v lovku,
kdy tlo nsledn z mrtvch pak vstalo,
a Nebe tak v ct a ve vdku
Jee z ke k sob si vzalo.

Slav lovk chvle t posvtn
a a sm Kristovu slu nemaje,
poselstvm bom due mu bohatne,
- s tm pokladem vstoupit chce do rje.

A tak zatm jsouc na zemi
v slunenm paprsku s pchodem jara,
v modlitb spjatmi dlanmi,
te v Bibli jej psmo bo vle psala.

- Velikonoce bo to jara as, -
vz love, e bude povoln,
a v sluchu tvm shry zazn hlas,
ty vstoup v posvtn pole ln.

Tam skutky tv budou seteny
jak dobr, - tak stejnou mrou zl, -
jejich strjcem sm jsi byl na zemi,
ty nsledn ur osudu due tv.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku