�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTRO JUNIOR BRNO 2005 - NOWACO CUP

Autor: red
Datum vyd�n�: 28.02.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=710

11. ronk soute mladch odbornk v oblasti gastronomie - nrodn sout s mezinrodn ast. Poadatel Asociace kucha a cukr esk republiky a Veletrhy Brno, a.s.

fiogf49gjkf0dPoadatel

Asociace kucha a cukr esk republiky

Veletrhy Brno, a.s.

 

Odborn garant

Asociace kucha a cukr esk republiky

 

Hlavn sponzor

NOWACO Czech Republic s.r.o.

 

Hlavn partnei

INTERGAST PRAHA s.r.o.

JIVA-JIRK vroba velkokuchyskho zazen spol. s r.o

 

Partnei

BONDUELLE, spol. s r.o.

EROZFRUCHT s.r.o.

FIALA-PRAHA s.r.o.

Lesy Hlubok nad Vltavou a.s.

MC CAIN FOODS Czech Republic, s.r.o.

ZNOVN ZNOJMO, a.s.

asov harmonogram spolen pro vechny soutn obory

28. nora 2005 (ter)

Prezence astnk 11,00 - 13,00 hod.
DOMOV MLDEE SOU spoj, ichnova 23, Brno-Komn
Ubytovn po prezenci v DM SOU spoj, ichnova 23, Brno-Komn
Obd 12,00 - 13,30 hod.
jdelna DM SOU spoj
Psemn pprava, losovn poad, odborn zakolen 14,00 hod.
uebny DM SOU spoj
Slavnostn zahjen 17,00 hod.
HOTEL HOLIDAY INN BRNO
 

1. bezna a 2. bezna 2005 (steda, tvrtek)
Sndan 6,00 - 8,00 hod.
jdelna DM SOU spoj
Msto obd obdr astnci balek
Vlastn sout 10,00 18,00 hod. pavilon "C" Brno - Vstavit
Sout vech t obor probh paraleln na tech pracovitch
 

1. bezna
kucha
cukr
nk
9,00 hod. 13,00 hod soutc slo
1 - 7
1 - 7
1 - 7
13,00 hod 18,00 hod soutc slo
8 - 15
8 - 15
8 - 15
2. bezna
9,00 hod. 13,00 hod soutc slo
16 - 22
16 - 22
16 - 22
13,00 hod 18,00 hod soutc slo
23 - 29
23 - 29
23 - 29
 
Veee 18,00 - 20,00 hod.
jdelna DM spoj
 

1. bezna a 2. bezna 2005 (steda, tvrtek)
Sndan 6,00 - 8,00 hod.
jdelna DM SOU spoj
 

3. bezna
kucha
cukr
nk
9,00 hod. 14,00 hod soutc slo
30 - 36
30 - 36
30 - 36
 
Po ukonen soute vech obor bude pro astnky soute pipraven v pavilonu C program.

Ukzky stolovn pipraveny ve spoluprci s profesionly z hotelu Holiday Inn Brno, tmata:
- velikonon posezen s bernkem
- prezentace bulharskho vna TAROFF
 
Slavnostn ukonen a vyhlen vsledk 15,30 hod.
pavilon A - Rotunda

Pedbn statistika soute
Poet pihlench kol 49 (z R a SR)
Poet soutcch 86

Informace pro nvtvnky z ad student
  • v ppad zjezd z odbornch kol - monost parkovn autobus v arelu
  • nvtvnci z ad student obdr po zaplacen vstupnho ve vi 40,- K vstupn prkaz, kter jim umon voln vstup na veletrh G+H
  • monost pedregistrace = dodn seznamu student-nvtvnk ped zahjenm soute (kontakt: dlangerova@bvv.cz) nebo registrace na mst v pokladn pavilonu A1

ZDROJ: www.bvv.cz/gh


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku