�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Odela cukrsk legenda Josef tafl z Olomouce

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 24.02.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=707

Ve stedu 16. nora uinil osud zvrenou teku v ivotn drze cukrsk hanck legendy pana Josefa tafla, jemu neobyejnou pzn osudu v podob mimodnho zdrav bylo dopno vychutnvat ivot vce ne 95 rok.

fiogf49gjkf0d

Ve stedu 16. nora uinil osud zvrenou teku v ivotn drze cukrsk hanck legendy pana Josefa tafla, jemu neobyejnou pzn osudu v podob mimodnho zdrav bylo dopno vychutnvat ivot vce ne 95 rok.
Kolega tafl z Olomouce se narodil 21. listopadu 1909 v rodin kovskho mistra a dcery majitele cihelny a nsledn pes svho strce, majitele cukrrny ve Veltrusch se dostal  k cukrskmu emeslu.
Na sv tovarysk cest  proel mnostvm cukrskch provozoven v eskch zemch i na Slovensku, kde pomhal pi zaveden cukrrny v nov vznikajcm hotelu v Bratislav.
Je pamtnkem cukrskho vydavatele Bohumila Hlavsy, od kterho osobn odebral cukrskou literaturu.
Na potku 30. let se v Olomouci osamostatnil a rozioval cukrskou vrobu.
V roce 1945 byl zvolen pedsedou cukrskho spolku v hanck metropoli.
Po roce 1948 proel Komunlnm podnikem, Tokem, a Severomoravskmi pekrnami a cukrrnami, kde psobil ve funkci vedoucho cukrskho provozu.
Aktivn psobil v zamstnn do svch 67 rok a dle pleitostn vypomhal v cukrsk vuce.
Dle vyprvn pamtnk byl znm jako nekompromisn vedouc se smyslem pro podek a zodpovdnost. V kvtnovch dnech r. 1945 s nasazenm vlastnho ivota zachrnil vyhozen mostu nacistickmi okupanty, kter steil a do pchodu osvobozujcch vojsk. Za tento in mu bylo udleno uznn od pedstavitel msta Olomouce.
Pi pleitosti 90. vro jeho ivota mu byla Spoleenstvem cukr R udlena medaile za dlouhodobou innost v cukrskm oboru.
ivotn domnou pana Josefa tafla, zejmna v jeho pokroilm vku bylo zdrav, sobstanost  a vitalita, kter mu byly jeho neodluitelnmi partnery do poslednch chvil jeho ivota.

est jeho pamtce


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku