�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak slav vnon svtky a co j nkter nrody kesanskho svta

Autor: Culinary Nestl Team
Datum vyd�n�: 21.12.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=687

Obdob vnoc pipad na as zimnho slunovratu, velk st tradic pochz z mskch oslav Saturnli louen se s bohem Slunce. Ze Saturnli vychz keltsk tradice, kter ovlivnily stedovk na konec i novodobou podobu vnoc v kesanskm svt

fiogf49gjkf0d

Nco z historie:

Obdob vnoc pipad na as zimnho slunovratu, velk st tradic pochz z mskch oslav Saturnli louen se s bohem Slunce. Ze Saturnli vychz keltsk tradice, kter ovlivnily stedovk  na konec i novodobou podobu vnoc v kesanskm svt.

Velk Britnie
Tradin tdroveern pokrm je nadvan peen krocan, peen brambory a zelenina, chlebov a brusinkov omka s vpekem  a vnon pudink s brandy a mslem. Ve stedovku se na stole bohatch objevovaly labut a kohouti s hrachem a jako hlavn chod kan hlava. Od 18. St. Kan hlavu vystdal krocan, kterho pivezli do Anglie francouzt jezuit. Krom krocana se bn pipravovalo na vnoce hovz peen. Od Viktorinskho obdob je to pak hlavn krocan nebo husa.  Britsk vnoce si nelze pedstavit bez pudinku. Pvodn pudink pochz od Kelt pod jmnem frumenti- byla to kae z penice nebo kukuice vaen v mlce. Pozdji se pidvaly suen vestky, vejce, pop. kousky masa. Dnen pudink je hnd s rozinkami, oechy a tenmi. Pudink je servrovn s vajenm krmem nebo brandy, kter se pelv pes pudink a zapaluje. Do pudinku se dvaly tradin stbrn mince. Kdo nael pi krjen pudinku minci, ml mt zajitn tst a bohatstv.

Slovensko
Zpadn st Na tdr den  se podv okov kysel, smaen kapr s bramborovm saltem a oplatky s medem.
Vchodn st polvka kapustnica, kapr a salt , pije se tradin npoj Hriatvo

Maarsko
Podv se ryb polvka Halzsle, plnn kapustov list s chlebem  a jako dezert oechov a makov kol zvan Beigli

Dnsko
Ke tdroveern veei se podv husa, kachna, vepov peen s ervenm zelm, unka, pepen treska  s edkvikou  a hork re polit studenm mlkem, pivn chlb, a jako dezert sladk rov nkyp se zapeenou mandl

Francie
Na vnonm stole nechyb stice, neci, ab stehnka, krocan plnn katanovou ndivkou a ovoce.

Austrlie
Vnon hostina m vtinou formu pikniku pod otevenm nebem s nezbytnmi barevnmi balnky. Pij se ovocn vy, australsk pivo a australsk vno. K jdlu se podvaj studen obloen msy, chlazen ovocn a zeleninov salty, peslazen dorty a zkusky. Nesm chybt meloun.  A kdo si chce jdelnkem pipomenout historii sv zem jako jedn z bvalch britskch koloni, d si o tdroveern  veei jako dezert tepl vestkov nkyp s hrozinkami a oechy polvanm vajenm koakem.

Polsko
Na tdroveernm stole nesm chybt polvky jako bor, zelaka, kapustnica a houbov. Podv se samozejm tdroveern ryba, nkde kapr, jinde sle nebo i jeseter. Jako dezert ledov oplatky s motivy Betlma.

USA
Ohromn hostina s krocanem a katanovou ndivkou

Romsk vnoce
Jst se zan ji od samotnho rna. Podv se duen zel s klobsou a houbami zjemnn kysanou smetanou. Od obda  a do veera  jsou na stole msy s bramborovm saltem, kuaty, peenm bkem, uzenm masem , zky a k tomu se zakusuj okurky, feferonky a alamdy. Pije vodky, whisky a pivo. Krom masa jsou na stole trdly, bbovky a dorty. Tradin tdroveern jdlo se jmenuje Goja sms na bramborky se napln ov i vepov stvka, kter se peou v troub do kupava.

Skandinvsk kuchyn
Ryb pedkrmy: marinovan sle na chlebu  s kari saltem, cibul a kapary  - s rznmi chuovmi variacemi.
Smaen ryb filety, sladkovodn krevety  na vece s majonzou a kavirem.
Masov hlavn jdla: vaen vepov bek s duenou kapustou, opeen brambory a erven epa, dle pak smaen nebo vaen vepov prky, vepov hbet peen v troub s ervenm zelm a itnm chlebem nebo bramborami. Dle Frikadely klopsy z mletho vepovho peen na pnvi s ervenou epou , itnm chlebem nebo bramborami. Vepov unka  glazrovan medem  se smetanovmi bramborami.
Dezerty: studen re se smetanou a mandlemi  K pokrmm se podv Tuborg vnon pivo a studen akvavit speciln ke sledi druh plenky.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku