�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Plastick okolda

Autor: listopad 30
Datum vyd�n�: 19.04.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6836

okoldu nalmeme do hrnku a v hork vodn lzni rozpustme. V jin ndob smchme glukozu a rozvar a zahejeme na teplotu 32 stup. Sms nalijeme na okoldu, kter m pokojovou teplotu a dobe rozmchme.

 

Pi výrob plastické okolády, je z mé zkušenosti poteba vtšinou pidat více sirupu, protoe jinak je obtíné provádt spojení. Ale pozor, nesmí se to píliš pehnat, protoe je to pak moc mkké.

PLASTICKÁ OKOLÁDA
454 g bílé okolády, 145 g  glukozy [v lékárn pod názvem Glukopur], 57g cukerného rozvaru[krystal+voda v pomru 1:1 pivést k varu a rozpustit a vychladit].
okoládu nalámeme do hrnku a v horké vodní lázni rozpustíme. V jiné nádob smícháme glukozu a rozvar a zahejeme na teplotu 32 stup. Sms nalijeme na okoládu, která má pokojovou teplotu a dobe rozmícháme. Pikryjeme igelitem a necháme 24 hodin stát pi pokojové teplot. Druhý den propracujeme a modelujeme riky apod.

Já mám zkušenost jen s pšeniným sirupem, kukuiný jsem nesehnala. okoládu opatrn rozpustím v pískacím hrnci, pak odstavím kdy je tém rozpuštno, pidám sirup a vaekou míchám chvilku, a vznikne hmota, pendám na njakou plochu. Mn se osvdila silikonová podloka na peení a hntu chvílku, a z toho vznikne hmota. 

 Z HOKÉ OKOLÁDY
200 g hoké okolády + tvrt hrnku bílého kukuiného [me být i pšeniný] sirupu

Z POLOSLADKÉ OKOLÁDY 
200 g polosladké okolády + 3 a tvrt -4 líce bílého kukuiného sirupu

Z MLÉNÉ OKOLÁDY
200 g mléné okolády + 2 a pl-3 líce bílého kukuiného sirupu

Z BÍLÉ OKOLÁDY
200 g bílé okolády + 1 a pl-2 líce bílého kukuiné sirupu


Vytisknuto dne 23.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku