�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonoce po polsku

Autor: Karel Drpel
Datum vyd�n�: 13.04.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6835

Cel akce se tila velkmu zjmu obyvatel msta Skoczw (ptomen byl tak pan starosta), ale i zstupc masmdi. Cel workshop natela regionln televize. Byli zde zstupci odbornch gastronomickch asopis a dennho tisku.

Velikononí  peení  (Wypieki  wielkanocne)Blíící se velikononí svátky jsou asem, který pináší specifické, lidovými tradicemi opedené pokrmy. Nkterá jídla jsou typická pro jednotlivé regiony i oblasti, nkteré pekraují i hranice státu.
V polském mst Skoczów, které se nachází nedaleko našich hranic za eským Tšínem, vznikl zajímavý mikroprojekt Transgraniczne tradycje kulinarne, tedy Peshraniní kulináské tradice, urený pro kadého, kdo rád vaí a preferuje regionální kuchyni. Bude realizováno nkolik workshop, zamených tématicky k jednotlivým sezónním pokrmm bhem kalendáního roku.
Organizátorem tohoto zajímavého projektu jsou Beskidski klub kulinarny z msta Skoczów, msto Karviná a euroregion Tšínské Slezsko. Projekt je podpoen z fondu Mikroprojektu regionálního peshraniního rozvoje Evropské unie.
První workshop Velikononí peení - Wypieki wielkanocne se uskutenil dne 17.3.2010 v Mstském dom kultury ve Skoczów. Návštvníci akce mli monost vidt a ochutnat pokrmy z tst, vztahující se k tomuto asu, které se pipravují na polské a eské stran hranice. Zajímavými pokrmy polské kuchyn, které zde byly prezentovány, jsou szynka w ciecie – murzin (šunka zapeená v tst), mazurek miodowy (medový mazurek), pczki witeczne (svátení koblihy) a wielkanocne jaja w kminku (velikononí vajíka v kmínovém nálevu).  Polským úastníkm akce pak chutnala eská kuchyn, kterou jsem zde pipravoval: velikononí hlavika, jidáše, beskydská šoldra, mazanec a velikononí beránek.
Celá akce se tšila velkému zájmu obyvatel msta Skoczów (pítomen byl také pan starosta), ale i zástupc masmédií. Celý workshop natáela regionální televize. Byli zde zástupci odborných gastronomických asopis a denního tisku. Spokojených návštvník zde bylo kolem stovky. Odcházející návštvníci se s námi louili slovy: „Ji se tšíme na další workshop.“

Mazurek miodowy (medový mazurek)

Tsto  
500 g hladké mouky
200 g cukru
250 g medu
4 vejce
30 g sádla
lika jedlé sody 
rumové aroma
 
Nápl
300 g másla
2 loutky
200 g moukového cukru
citrónová šáva
100 g vlašských oech

Poleva:
1 bílek
250 g moukového cukru
50 ml rumu
Na ozdobu: nkolik oech

Postup

Do kastrolu dáme med a sádlo, na mírném ohni rozpustíme a necháme vychladnout. Vejce uteme s cukrem do pny. Do mouky pidáme utená vejce, med rozpuštný se sádlem, sodu a rumové aroma. Umícháme tsto a dáme na 12 hodin do ledniky. Další den rozdlíme tsto na 2 díly, z kadého rozválíme placku a upeeme v konvektomatu (170 °C, 8 minut).
Pipravíme nápl: máslo uteme do pny, pidáme cukr a loutky. Pak pidáme citrónovou šávu a nasekané oechy a vymícháme. Upeenou placku poteme náplní a poloíme na ni druhou placku.
Pipravíme polevu: moukový cukr dkladn uteme s bílkem, nakonec pidáme rum. Polevu nalijeme na mazurek. Ozdobíme oechy.


Jidáše
500 g hladké mouky
50 g zmklého másla
40 g krystalového cukru
2 loutky
250 ml mléka
sl
1 kostka drodí (42 g)
mák na posypání
1 vejce na potení

Postup

Pipravíme kvásek: drodí promícháme s trochou cukru, rozedíme malým mnostvím vlaného mléka, pidáme trochu hladké mouky a promícháme, a vznikne ídké tstíko - kvásek. Necháme vykynout.
Ke zbylé dávce hladké mouky pidáme loutky, zbylý cukr, sl, rozpuštný tuk a zbylou dávku vlaného mléka a vykynutá kvásek. Sms peliv promícháme, vypracujeme tsto a necháme vykynout.
Z tsta vyválíme dlouhý válec, který nakrájíme na 20 malých dílk. Kadý dílek rozválíme na tenký váleek o délce asi 35 cm a stoíme jidášky do tvaru spirály (tvar má pipomínat stoený provaz, na kterém se Jidáš obsil). Klademe je na tukem vymazaný smaltovaný plech a necháme ješt 15 min kynout. Jidáše poteme rozšlehaným vajíkem a sypeme mákem. Peeme do zlatova, v konvektomatu 20 minut pi teplot 165° C.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku