�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon macarony

Autor: Martin Braun
Datum vyd�n�: 11.04.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6834

Macarony je francouzsk peivo z mandlov mouky a recept byl znm ped mnoha stoletmi. Ve Francii existuje mnoho tradinch receptur na zhotoven, kter postupem doby doznvaly sv inovace.

Macarony je francouzské peivo z mandlové mouky a recept byl znám ped mnoha stoletími. Ve Francii existuje mnoho tradiních receptur na zhotovení, které postupem doby doznávaly své inovace. Plnní tchto 3- 5 cm spoívá v máslovém krému v ganaši nebo v marmelád rzných píchutí.

Základní recept

1000 g Macarons
ca. 200 g vody 25 - 35 °C 

Zhotovení

Sms  s vodou vlijeme do  mixéru a v rychlejších otákách mícháme asi 4 minuty.
Vzniklou macaronovou hmotu nastíkáme pes tubiku . 10 do tvaru hromádek ca 5g/kus. Vzniklé macaroni necháme odstát asi 45 minut a jejich povrch obdrí vlánou pevnost.
Upeeme .
Po upeení necháme macaroni zchladnout.
Peeme pi teplot  150 °C po dobu 18-19 minut. Obh vzduchu nastavíme na nejniší stupe.

Doporuení

Z 1200 g hmoty zhotovíme piblin 240 macaron. Hmotnost jednoho kusu macaroni se po upeení rovná hmotnosti asi 4.5 g.

Barvení macaron

Barevná vizá macaron se provádí potravináskou barvou. Druh barvy je závislý na vkusu výrobce a pání zákazníka.
Provedení: Barvu nastíkáme na výrobek. 

Základní recept na nápl

1000 g Cremonte
1500 g vody
1300 g másla
Vše vyšleháme do pny.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku