�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon bernek

Autor: Enzyma
Datum vyd�n�: 09.04.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6833

Nastal as oprit velikonon formu a pak u meme dle postupovat dle tradinch recept. Bernek by rozhodn neml na svtenm stole chybt k aji i kv pijde urit vhod!Na Vánoce je tradicí péct vánoku, na Velikonoce zase Velikononího beránka – nejdleitjší symbol Velikonoc. Ani se nenadjeme a nastane  as oprášit velikononí formu a pak u meme dále postupovat dle tradiních recept. Beránek by rozhodn neml na svátením stole chybt – k aji i káv pijde urit vhod!

Sandra HARMONY je zakoncentrovaná sms urená pro výrobu šlehaných a tených výrobk peených ve formách. Harmonicky spojuje vysokou kvalitu výrobk s optimální cenou pipravené hmoty.

Sandra SPEKTRUM – svtlá je cukráská sms urená k výrob hmot s vyšším

obsahem oleje vhodná zejména pro výrobu bábovek, chlebík a dalších výrobk

peených ve formách.

Sandra – PERNÍK je kompletní sms pro jednoduchou výrobu kvalitního jemného

perníku, perníkových ez a jiných specialit z perníkové hmoty.

Doporuená receptura:

Sandra HARMONY 1125,0
Cukr krupice 700,0
Pšeniná mouka hladká svtlá 180,0
Voda pitná 860,0 
Olej jedlý 350,0

Sandra SPEKTRUM – svtlá 1000,0
Voda pitná 400,0
Olej jedlý 300,0

Sandra – PERNÍK 1000,0
Voda pitná 550,0
Olej jedlý 250,0

Doporuený technologický postup:

Sandra HARMONY

Všechny suroviny spojíme a necháme cca 5 min. bobtnat. Pro získání šlehané hmoty šleháme pi maximální rychlosti 6 - 8 minut a dávkujeme do pipravených tvoítek.
Pro získání tené hmoty mícháme pi nejpomalejší rychlosti 1 minutu a dávkujeme do pedem pipravených tvoítek.

Sandra SPEKTRUM – svtlá

Všechny suroviny smícháme a necháme 5 minut nabobtnat. Poté mícháme pi nejniší rychlosti po dobu 1 - 2 minut (protínakou) do hladké a homogenní konzistence.
Doporuený mrný objem 860 - 920 g/l.

Sandra – PERNÍK

Suroviny spojíme a necháme cca 5 minut bobtnat. Poté 0,5 - 1 minutu mícháme pi nejpomalejší rychlosti do hladké a homogenní konzistence.


Vytisknuto dne 24.02.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku