�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dra vejce ve velikononm hnzd

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 16.04.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6831

ern vejce bylo vhnzd
vdob konce nora,
a to vejce je na mst
kde se radost u nekonTak jak tomu vjinch zemch, 

Draí vejce ve velikononím hnízd
                J.V..
erné vejce bylo v hnízd
v dob konce února,
a to vejce je na míst
kde se radost u nekoná.

Tak jak tomu v jiných zemích,
kde vládne rozum, radost mír,
tam z hrobu hledí tváe mrtvých,
- kde všechno rozvál války vír -

Tam kde není táta s mámou,
a radostný výskot dtí,
erní dravci letí tam tmou,
z nich padá na zem smrti smetí.

Kde Velikonoce mají,
nyní v této podob,
krásy ití tam neznají,
v této pro n, strašné dob.


Oproti nám co si doma
v klidu bez bázn hovíme,
však té me pijít doba,
e svou radost pozmníme.

 

Náš osud je tím závislý,
co se z toho vejce zrodí,
zda-li budem nezávislí
nebo vejce nám zlo zplodí.

V hnízd nastal náhle pohyb,       
oblohu stíní erný mrak,
v mysli není ádných pochyb,
- z vejce se klube erný drak! -

 

To souasná je svátku tváe,
ve své ryzí podob,
kol ruin jsou smrti záe,
- to svátek jara v této dob! –

My - zatím - to peijeme,
však tam jsou ti co bojují,
v úct k nim svíci zaehnme,
- neb jejich boj nás s nimi pojí…! -

 

To nepíšu ke všem lidem,
jen k tm co mají duši, cit,
pravím to tímto rýmem:
„Hrdino bojuj, bys‘ byl iv!“


Píjemné proití Velikononích svátk peje Jií V.ezá


Vytisknuto dne 25.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku