�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tiramisu bez vajec

Autor: red.
Datum vyd�n�: 17.03.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6827

Tiramisu je proslul italsk mounk, k jeho vrob se pouv vajec. Nen ale podmnka mt vejce pro tento starodvn a oblben italsk, kaloricky vydatn a v pekladu znamenajc nco na zpsob vyjden vesel.

 

Tiramisu je proslulý italský mouník, k jeho výrob se pouívá vajec . Ale jak se v tomto lánku ukazuje, není to podmínka pro tento starodávný a oblíbený italský, kaloricky vydatný a v pekladu znamenající nco na zpsob vyjádení veselí.

Suroviny: mkký tvaroh 0,250, vajený likér 0,100, skoice mletá špetka cukr mouka 0,050, šlehaka ušlehaná 0,750, horká voda 0,080, elatina sypká, 2 liky piškoty cukráské 0,200, kakao na posypání na navlhení piškot: silná presso káva 0,300, griotte likér 0,100 .

Pracovní postup: Mkký tvaroh rozmícháme s moukovým cukrem, pidáme skoici a vajený likér. Mezitím si rozpustíme elatinu v horké vod. Ušleháme si šlehaku, kterou spojíme s tvarohovou hmotou. Nakonec vmícháme rozpuštnou elatinu. Do hladké mísy (nejlépe nerezové), rozeteme ást hmoty. V roztoku kávy s griotkou máíme piškoty a klademe vedle sebe do mísy. Pekryjeme další vrstvou hmoty (krému). A znovu pokládáme navlhené piškoty. Poslední vrstvu tvoí piškoty nenavlhené nebo plátek korpusu. Tiramisu dáme vychladit do lednice. Vychladlý dort opatrn vyklopíme (meme si pomoci tím, e mísu ponoíme na okamik do teplé vody a rukou potom snáze vyjmeme mouník z nádoby). Také je vhodné pouití potravináské folie, kterou se nádoba vyloí. Hotový mouník posypeme kakaovým práškem a meme podávat. Místo mísy meme pouít jakoukoli formu, teba srní hbet. Piškoty na Tiramisu jsou nejvhodnjší podlouhlé urené práv na tento mouník. Dobrou chu!


Vytisknuto dne 15.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku