�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kdy lehaka nabv kysel chuti

Autor: red.
Datum vyd�n�: 28.03.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6826

Mnoh cukr zajist piel do rozpak, kdy mu zkyslo vt mnostv smetany a nedalo se pesn zjistit, zda smetana ji byla nakysl kdy ji obdrel od dodavatele. Smetana bv nkdy v potenm stavu zkysnut, ani je to mon chut zjistit.

 

Jak se napraví šlehaka, kdy je trochu nakyslá?

Máme-li trochu nakyslou šlehaku, pidáme do ní na špiku noe jedlou sodu v prášku.


Jak zamezíme tomu, aby šlehaka neídla?

Nkdy se stává, e ušlehaná smetana píliš ídne. Nápravu zjednáme, kdy do ušlehané smetany pidáme trochu (asi 1 malou liku na 1 litr) jemn rozemletého dragantu.
Dragant se me dát té do dobré šlehaky, kdy do ní pidáme trochu mléka. Tím se získá na vydatnosti a takový 1 litr dobré smetany snese osminku litru mléka, kdy do smetany dáme trochu dragantu.


Co se zbylou ušlehanou smetanou?

Kdy nám nkdy zbyde ušlehaná ušlehaná smetana, meme jí píští den svait na paíský krém, pípadn na okoládovou smetanu.

Mnohý cukrá zajisté pišel do rozpak, kdy mu zkyslo vtší mnoství smetany a nedalo se pesn zjistit, zda smetana ji byla nakyslá kdy ji obdrel od dodavatele. Smetana bývá nkdy v poátením stavu zkysnutí, ani je to moné chutí zjistit. Abychom mohli zjistit, zda je smetana nezávadná, dáme do skleniky trochu našlehané smetany a polijeme ji trochou vinného lihu. Je-li smetana nezávadná, obojí se spojí a smíšenina zstane hladkou. V pípad, e je smetana ji i v poátením stavu zkysnutí, srazí se a nesmísí se s vinným lihem.


Vytisknuto dne 13.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku