�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Haway dezert

Autor: Jindich Podskalsk
Datum vyd�n�: 21.02.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6817

Kakaov roldov plt poteme mslovm kakaovm krmem a stome v roldu. Nechme v chladnm prosted zatuhnout. Pot roldu nakrjme na ezy, kter jednotliv namme do rozputnho mohrenglanzu. 

Charakteristika:

ez kakakové rolády potaený mohrenglanzem, bohat ozdobený erstvým ovocem, peleštný ovoelovou polevou. Chu a vn okoládová, doplnná chutí erstvého ovoce.

Suroviny: roládová hmota kakaová - 150 g, máslový krém kakaový - 350 g, mohrenglanz - 200 g, oištné erstvé ovoce - 450 g,
ovoelová poleva - 100 g, 
celkem - 1200 g,
výrobní ztráty - 50 g
váha hotového výrobku - 1200 g

Výrobní postup: 

Kakaový roládový plát poteme máslovým kakaovým krémem a stoíme v roládu. Necháme v chladném prostedí zatuhnout. Poté roládu nakrájíme na ezy, které jednotliv namáíme do rozpuštného mohrenglanzu. Po ztuhnutí polevy naskládáme erstvé ovoce na poloený ez. Ovoce peleštíme rozpuštnou ovoelovou polevou. Pípadn meme ješt dozdobit snítkou máty.

Ovoelová poleva:

(na 1,5 polevy)
ovoel neutrál - 500 g, voda - 1000 g
váha hotového výrobku 1500 g


Vytisknuto dne 28.02.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku