�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Lska srdcem vytvoen

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 13.02.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6812

Je tu chvle lsky zase
vn se mysl s citem sve,
dvka ozdoben vsvoj krse
sv kouzlo eny uke.

 

 
Je tu chvíle lásky zase
v ní se mysl s citem sváe,
dívka ozdobená v svojí kráse
své kouzlo eny ukáe.

 

Dívka v láskyplném tpytu,
jen dokáe pohnout horou,
oblee cit do blankytu
- zdobíc‘ její lásku zralou -

 

Dívka ve své lásce milé
dá tomu koho miluje,
ve své lásce pespanilé,
srdce, je ji s milým svazuje.


To srdce je vytvoila,
i to pravé ve svém tle,
co svým citem ozdobila,
je vytváí lásky dje.

 

Milujte se lidé mladí,
vdy mládí není na vnost,
jen mládí k pravé lásce svádí,
- a vrná láska je vzácný host! -
 


Vytisknuto dne 29.11.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku