�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dvoubarevn ezy s ovocem

Autor: Libue Baantov
Datum vyd�n�: 24.01.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6806

Krm: 1 krabiku KOKA suenek rozdrtit, dt do hrnku a zalt lehakou, promchat a nechat v chladu pes noc, pak tt: mslo, cukr, loutky. Pid se sms se lehakou a zase tt. Dobe uten namazat na korpus, nechat v lednici ztuhnout

INGREDIENCE 
18 dkg cukru
10 dkg tuku
3 loutky - utít do pny
15 dkg polohrubé mouky
5 dkg strouhaného kokosu
2 dcl vlahého mléka
1prášek do peiva
sníh ze 3 bílk

Krém:
1 krabika koka sušenek
1 šlehaka
20 dkg másla
10 dkg cukru
1-2 loutky

POSTUP PÍPRAVY
Tsto se mírn upee, na vychladlé se namae krém.
Krém: 1 krabiku KOKA sušenek rozdrtit, dát do hrnku a zalít šlehakou, promíchat a nechat v chladu pes noc, pak tít: máslo, cukr, loutky. Do uteného pidat sms se šlehakou a zase tít. Dobe utené namazat na korpus, nechat v lednici ztuhnout a polít okoládovou polevou.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku