�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tvome Fillo tsto

Autor: Mike Klma
Datum vyd�n�: 21.01.2022
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6805

Mouku a sl dme do dostaten velk msy a za stlho mchn pidvme vlanou vodu. Vznikl tsto mchme asi 10 minut, nebo a utvome relativn lepkavou kouli tsta. K tstu vmse, nebo na pomounnm vle, pimchme olej.

 

Filo, je pvodem z ecka, kde se mu íká phillo, kam ho ale pivezli Turci. ekové ho dnes  pouívají tém na všechno. Filo je vlastn pedchdce tsta na taený závin, neboli štrdl. Základem fila, podobn jako u štrdlu, je mouka bohatá na gluten. Mouka se smísí s vodou a troškou oleje na tsto které se hnte, nechá odpoinout, znovu hnte a znovu nechá odpoinout, a se nakonec vyválí na papírov tenké listy. 

Filo tsto

2000 g

Pesátá mouka

4 šálky

Sl

1 ½ liky

Vlaná voda

1 ½ šálku

Olivový olej

4 líce

škrob

dle poteby

Mouku a sl dáme do dostaten velké mísy a za stálého míchání pidáváme vlanou vodu. Vzniklé tsto mícháme asi 10 minut, nebo a utvoíme relativn lepkavou kouli tsta. K tstu v míse, nebo na pomounném vále, pimícháme olej, jednu líci po druhé, piem pokadé tsto opt dobe prohnteme. Tsto hnteme ješt po njakou dobu, a je hladké a pruné. Prohntené tsto pikryjeme plastikovou folií a necháme ho pi pokojové teplot  nejmén 2 hodiny odpoinout. 
Pracovní plochu pokryjeme kusem plátna, poprášíme ho  škrobem a odpoaté tsto válekem co moná nejteneji vyválíme. Tsto nadzvedneme na  hbety rukou a jejich vzdalováním tsto vytahujeme. Tak postupujeme z kadé strany pracovní desky a tsto vytáhneme na tverec o velikosti alespo 180x180 cm. Silnjší okraje odkrojíme.
Vytaené tsto necháme asi 30 minut odpoinout a oschnout. Z tsta noem nebo rádýlkem odkrojíme pruh o šíce 30 cm, a pruh rozkrojíme na 40 cm velké pláty. Pláty poprášíme škrobem a skládáme na sebe. Takto postupujeme a je všechno tsto nakrájené na pruhy, a naskládané na sebe. Tsto je nyní hotové k okamitému pouití, nebo ho meme zabalit do plastikového filmu a uloit v lednice, kde nám vydrí a 2 týdny. 

Jak vidíte, tak píprava fila není nic komplikovaného, nicmén vyaduje njakou zkušenost, ale hlavn trplivost protoe  je to zdlouhavé, tudí  kdo by se s tím dlal dnes, kdy dostaneme  hotové filo tém v kadém supermarketu.

V ecké kuchyni se filo nejastji pouívá k mouníkm zvaným baklava nebo kataife. Dnes ale filo není ji jen výsadou ecké kuchyn. Pouívá se tém ve všech kuchyních jako wrap, neboli jedlý obal pro všemoné potraviny podobn jako lístkové tsto, mexické tortily, francouzské palainky a pod. Filo oproti tstu lískovému, kterému je podobné, má menší kalorickou  hodnotu, protoe se místo másla pouívá jen malé mnoství oleje.

Filo nakrájené na tverce naplnné masitými, rybími, nebo zeleninovými náplnmi, smaené v horkém omastku, je ideální finger food, neboli jídlo která se dá jíst bez píboru rukami. Výborn se hodí jak k teplým tak ku studeným  pedkrmm obzvlášt  kdy se podává s vhodným dipem.

Spanakopita

 Spanakopita je další vynikajicí ecké jídlo které se pipravuje z fila. Filo tsto naplníme dušeným špenátem, zabalíme do tak jak znázornno na obrázku, vloíme do vhodného pekáku, pomaeme olejem a peeme v Horké troub dozlatova.
Pokud se týká dalšího pouití tak exestuje napíklad celá  ada mouník, ale i jako ozdoba rzných jídel.
Velice atraktivní jsou košíky z tohoto tsta naplnné rznými náplnmi které máte zejm na mysli. 

Filo košíky
Troubu vyhejeme na 177°C.
Njakou vhodnou formu nebo i jednotlivé kovové kalíšky vymázneme olejem. Listy fila nakrájíme na tverce asi 8x8 cm. 

tverce skládáme po tech na sebe tak, e sted prvého tverce poteme troškou oleje, navrch dáme na koso další tverec jeho sted také pomázneme olejem a zakoníme tetím tvercem tak, e utvoíme jakousi hvzdu.
Jednotlivé hvzdy vmákneme prstem do jednotlivých kalíšk ím vytvoíme košíky. Formy s tstem peeme v pedeháté troub asi 7 minu tak aby špiky byly upeené dozlatova. Musíme být velmi oparní, protoe filo se velice snadno pepee. Peené košíky ješt za tepla vyndáme a dáme na suché místo v kuchyni kde nám vydrí 2-3 dny.
Košíky meme plnit jak teplou zeleninou jako je napíklad krémový špenát nebo krém z dýn, teplé jablené puré, apod.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku