�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnoka - vnon recept

Autor: Culinary Nestl Team
Datum vyd�n�: 18.12.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=680

Vnoka m dlouhou historii a udrela se v oblib a do dnen doby. Prvn zmnka o vnoce je z 16. stolet a za dlouh lta prola drobnmi promnami. V minulosti byla pojmenovna jako hska nebo calta.

fiogf49gjkf0d

Vnoka m dlouhou historii a udrela se v oblib a do dnen doby. Prvn zmnka o vnoce je z 16. stolet a za dlouh lta prola drobnmi promnami. V minulosti byla pojmenovna jako hska nebo calta a nkde se v echch dodnes setkvme s nejrznjmi pojmenovnmi - pletenice, pletanka, tdrovice, tdroveernice, tricka, trucla, emle, ceplk. Dve vnoku mohli pct pouze cechovn emeslnci - pekai.  

Od 18. stolet si je zaali lid pct doma sami. Prvn z doma upeench vnoek ml dostat hospod, aby se mu urodilo hojn obil. Velk vnoka se na zvr tdroveern veee rozkrjela. Nkde z n o tdrm veeru dvali po krajku dobytku, aby byl zdrav a nekodily mu zl sly.

Zhotovit vnoku nebylo a nen jednoduch, a proto se pi pprav tsta, pleten a peen vnoky udrovaly rzn zvyky, kter mly vnoce zajistit zdar. Hospodyn mla zadlvat v bl zste a tku, nemla mluvit, pi kynut tsta mla vyskakovat vysoko do vky. Dvnm zvykem tak bylo zapkn mince. Kdo ji pi krjen nael, ml jistotu, e bude zdrv a bohat po cel nsledujc rok. Piplen nebo natren vnoka vtila nezdar.

Vnoka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou soust vnonch svtk, a peen doma nebo koupen v obchod. I dnes jsou zrun jedinci, kte dovedou spodn pletenec zhotovit ze sedmi pramen (nejastji se plete ze ty), anebo upletou celou vnoku najednou ze esti pramen.

Recept na vnoku

3 hrnky polohrub mouky, 9 PL cukru, 1/8 msla, 1PL drod, ½ hrnku mlka, 1loutek, vanilinov cukr, citrnov kra, muktov oek, badyn,  3PL rozinek,  3PL mandl, vajko na poten

Do vlanho mlka rozdrobme drod, pisypeme 1 lci cukru, zaprme Hladkou moukou a nechme v teple vykynout. Do msy nasypeme mouku, 8 lic cukru, vanilkov cukr, petku soli, citrnovou kru, nastrouhan muktov oek, loutek, nakrouhan badyn, pilijeme vykynut kvsek a prohnteme. Nakonec pidme vychladl rozeht mslo a ve zpracujeme. Kdy se tsto nelep ke stnm msy, pisypeme omyt rozinky, oloupan krjen mandle a tsto jet prohnteme. Utvome v mse hladk bochnek, poprme jej moukou a nechme pikryt kynout na teplm mst (pi vtm mnostv tsta i pes noc).

Vykynut tsto rozdlme na vle na 9 dl a upleteme vnoku. Prvn vrstvu pleteme ze ty pramen, druhou ze t a tet vrstvu ze dvou pramen. Pergamenov papr poten tukem polome na plech a na nj postupn vrstvme prameny vnoky. Chvli nechme na plechu dokynout. Ped vloenm do trouby jet poteme rozlehanm vajkem a posypeme nasekanmi mandlemi. Nakonec vnoku propchneme u obou kraj i uprosted pejlemi, aby se vrstvy tsta pi peen nezbortily. Peeme zvolna asi 45 minut.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku