�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Orientln medov kole, tyinky

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 31.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=68

Mandlov medov tyinky, medov kole mal, medov kole lehk.

fiogf49gjkf0d

Mandlov medov tyinky


20 dkg medu slab zaht, 2 vejce, 10 dkg cukru, na piku noe amonia, 25 dkg celch mandl nebo oech a mouky tolik a vznikne hust tsto.
Tsto se nech asi 1 hodinu odpoinout, vyvl se na tlouku asi 1 cm a 10 cm e. Ostrm noem se eou tyinky asi pl cm irok a peou se na stedn teplot.

Medov kole mal


1/4 kg medu, 6-7 vajec se leh na ohni a podn zpn (ne pli hork). Pak sejmeme z ohn a lehme do vlana. Pidme 1/4 kg mouky (pl penin, pl kukuin). Kolky se drezruj na voskov plech, posypou se sekanmi oechy, nechaj v surnch dobe oschnout a v mrn teplot se peou.

Medov kole lehk


1/4 kg medu, 20 dkg cukru, 4 loutky, 1/4 litru vody, 1 dkg amonia, trochu rozsekan pomeranov kry a skoice. Udl se hust tsto a ihned se vyvl a zvenou teplotou pee. Jet tepl se pete vodovou glazurou a druh den libovoln krj.

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku