�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


A vem dl plane vnon svce

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 23.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6797

P. F. 2022 vm vem peje Ji V. ez
vetn toho co je v dneku to nejcennj - zdrav !!!
- snad nm jarn pomlzka ten n covid vyprsk! -

P. F. 2022 vám všem peje Jií V. ezá
vetn toho co je v dnešku to nejcennjší 
                       - zdraví !!!
-

        - snad nám jarní pomlázka, ten náš covid vypráská! -

Milí, drazí, lidé v Kristu
- pokud stále ijete -
máte proto tu vc jistu,
e plícemi dýšete.

Pokud byste covid mli
a ocitli se na JIPCE,
pak byste líp rozumli
k emu dobré e jsou plíce.

Je to perpetum mobile,
je vzduch saje, kyslík dává,
a dlá to a do chvíle,
kdy nám ivot sbohem dává.

Pak pijde jen smutení marš,
kdy nás erní páni vleou,
proto si love ití va,
a tvým blízkým slzy neteou.

Neku, nepij a neriskuj
slávu skrze hloupé iny,
tohle dobe si pamatuj,
by´ tvj ivot byl hezký, jiný.

Vz, e ivot krásný bývá,
a nkdy i pevelice,
kdy se láska v tvj zrak dívá
a vánoní plane svíce…

 


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku