�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon peivo a vno jdou dohromady

Autor: Milo Beran
Datum vyd�n�: 17.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6792

Vanilkov rohlky ve spolenosti blho rulandskho vna nabz v takovmto spojen elegantn a voav zitek, vytvejc pohodu a kouzlo tdrho veera.

 
 

Víno a sladké dezerty spojuje kouzelná harmonii chutí obou produkt, která je dobrou polokou pochutin vánoního stolu. Vezmeme-li napíklad vánoní štolu, plnnou kandovaným i sušeným ovocem jako jsou pomerane, citrony i rozinky pak se nabízí zázrané spojenectví s ryzí chutí Ryzlinku v jeho výbrové kategorii . Vanilkové rohlíky ve spolenosti bílého rulandského vína nabízí  v takovémto spojení elegantní a voavý záitek, vytváející pohodu a kouzlo Štdrého veera.

Kombinace soli ve sladkém peivu iní záitek ješt intenzivnjší  a psobí jako návnada pro chuové smysly kdy je navíc podpoena vinným nápojem.
Máslové peivo je klasika pro skalní cukráe a je v kadé podob oblíbené. Kouzelné máslové aroma a jemná chu karamelu má pímý sklon ke konzumaci bílého Rulandu a nebo Silvánu.
Sušenkové peivo naopak se dobe snoubí s polosuchým a sladkým sektem, a pi takové vzájemné kombinaci pináší dotynému píjemné pekvapení. Oechové i mandlové peivo ve spolenosti napíklad voav opraených oech, má zase svj osobitý poadavek v psobivém protikladu ve vín silného aromatu, kterým je Ryzlink rýnský.
Stejn tak se vzájemn snoubí chuti u tohoto vína a výrobk z kokosového oechu.
Koenné dezerty obsahují vedle kakaa typickou poezii vánoního aroma, kterou zpsobuje skoice, muškátový oech a hebíek. A pro takovouto píleitost se nabízí konzumace koenného Tramínu, který harmonizuje s chutí dezertu do slova a písmene.
Rovn perník dokáe vytvoit dokonalou osobitou chuovou symfonii. Nerozhoduje zda se jedná o medový i koenný perník, protoe v hlavní roli vystupují písady jako jsou skoice,  koriandr, muškátový oech piment i hebíek. S takovoutou rozmanitostí písad koresponduje svým aromatem opt Tramín i ervená Frankovka.
Prost cukrárenský dezert a víno jsou si velmi blízcí spojenci, napí námi vnímaným chuovým kontrastm, které mají svoji podstatu spíše v peilé tradici ne v tub našich chutí.

Vinný vnec

Suroviny
200 g másla
250 g mouky
200 g cukru
4 vejce
1 balíek vanilinového cukru
1 PL prášku do peiva
125 ml erveného vína
1 PL kakaa
1 L skoice
1 PL Tuzemáku
150 g strouhané okolády

Píprava
Suroviny vloíme do mísy na míchání a dkladn hnteme do hladkého tsta.
Vloíme do vymazané a moukou vysypané formy a v pedeháté troub peeme pi teplot 175 °C (pi obhu 160 °C) po dobu asi 50 minut.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku