�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon oechov tola

Autor: Martin Braun
Datum vyd�n�: 12.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6791

Ihned po dokonen peen poteme jet teplou tolu rozputnm mslem a posypeme sms vanilinovho cukru. Po zchladnut posype prkovm cukrem.

Oechová štola  -5 ks

Tsto

- 2000 g máslového drodí
-    600 g másla
-   100 g marcipánové hmoty
-   180 g drodí
-   500 g vody
-     15 g Caribia 
-     15 g Combani 
-     15 g Sizilia
-     15 g jemného mandlového aroma
-     15 g štolového koení

Plnní

- 1000 g NussGenuss   
-   500 g vody nebo mléka
-   400 g vajec
-   100 g strouhanky
-   600 g tekutého másla

Vanilinový cukr

-  500 g cukru
-    10 g Kovanil

Postup

Nejdíve vytvoíme štolové tsto. Surovinovou sms v oznaení „Tsto“ vloíme do spirálového hntae a zpracujeme po dobu 3+4 minuty pi teplot 24 - 28 °C. Necháme asi 20 minut odleet.
 
Hmotu srolujeme a vloíme do štolové formy. Vloíme do trouby, nejlépe na plech a necháme 10 minut kynout.
Poté peeme pi teplot asi 210 - 200 °C po dobu asi 50 minut.
Ihned po dokonení peení poteme ješt teplou štolu rozpuštným máslem a posypeme smsí vanilinového cukru. Po zchladnutí posype práškovým cukrem.

Potebné suroviny a poradenství obdríte u firmy FIALA-PRAHA s.r.o. , výhradního dovozce výrobk firmy MARTIN BRAUN, Backmittel und Essenzen KG, SRN.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku