�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon pernk z Norimberka

Autor: red.
Datum vyd�n�: 14.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6789

Med s cukrem povame do vzkypn a nechme vychladnout. Do msy prosijeme mouku a pidme vechny uveden suroviny od hebku po pomeranovou esenci a dn promchme.

Suroviny

500 g medu
250 g cukru
1500 g hladké mouky
1 L mletého hebíku
1 L Macise (muškátový kvt)
1 L Kardamomu
1 PL skoice
1 (na špiku noe) zázvoru
1 nastrouhaná pomeranová kra
1 nastrouhaná citrónová kra
50 g namletých lískových oech
50 g citrónové esence
50 g pomeranové esence
20 g potaše (jedlá soda)

Suroviny pro polevu

200 g práškového cukru
125 ml mléka
1 L másla

Píprava

Med s cukrem povaíme do vzkypní a necháme vychladnout. Do mísy prosijeme mouku a pidáme všechny uvedené suroviny od hebíku po pomeranovou esenci a ádn promícháme.
Potaš rozpustíme v menším mnoství vody.
Do mouky postupn vléváme za stálého mícháni nejdíve medový roztok. Tuto novou sms dkladn promícháváme. Poté vléváme opt pozvolna za stálého míchání potaš a znovu vše dkladn promícháme.
S veškerou dkladností hmotu uhnteme do tsta.
Tsto vloíme na moukou vysypaný vál a vyválíme do poadovaného tloušky. Vykrájíme podobu  perníku, (pípadn piloíme ozdobu, nap. mandli) a vloíme na plech, který vymaeme velím voskem.
Necháme 24 hodin odstát. Druhého dne peeme 15 -20 minut pi teplot asi 180 °C
Pouijeme-li cukrové polevy, ohejeme cukr a mléko a do absolutního rozpuštní cukru a ješt teplý perník potáhneme tímto roztokem.  (Polev me být vícero druh)


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku