�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Veletrh SIGEP - Rimini

Autor: Italsko-esk obchodn komory - VELETRH SIGEP
Datum vyd�n�: 03.12.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6783

Proslul cukrsko - pekask veletrh m stle svoji platnost navzdory pekce v podob covidov epidemie. Se zajmavou nabdkou pila italsko-esk obchodn komory - VELETRH SIGEP pro obchodn zstupce.

Proslulý cukrásko - pekaský veletrh má stále svoji platnost navzdory pekáce v podob covidové epidemie. Se zajímavou nabídkou pišla italsko-eské obchodní komory - VELETRH SIGEP pro obchodní zástupce.

Dovoluji si Vás oslovit, jeliko naše obchodní Komora spolupracuje na veletrhu Veletrh SIGEP – The dolce world expo https://www.sigep.it),

který se bude konat od 22 do 27.1. 2022 v Italském Rimini aktuáln vyhledáváme nákupí z R, kteí by se rádi veletrhu zúastnili. 

 Upozoruji, e bude moné se veletrhu úastnit i virtuáln. 

 Jedná se o 43 edici veletrhu zameného na cukráství a pekaství, zmrzlinu a kávu. 

 Jako Komora nabízíme:

 Ø       Ubytování na 3 noci ve 4* hotelu se snídaní

Ø       Transfer z letišt na veletrh a zpt (Bologna, Rimini, Ancona)

Ø       Denní transfer z hotel una veletrh a zpt

Ø       Tlumoník pro dny na veletrhu v pípad poteby (pokud nehovoíte anglicky)

Ø       Katalog a jiné tištné materiály

Ø       Vstupenka na veletrh zdarma

Ø      Obdy na veletrhu v sekci buyer’s lounge

 

V pípad zájmu nám dejte prosím co nejdíve vdt, nejpozdji však do 6. prosince.

Registrace na veletrh je moná pes tyto webové stránky: http://buyers.iegexpo.it/sig22/en/step0?agente=1135176

Podmínkou úasti je uskutenní bhem 2 dn alespo 8. B2B schzek s pihlášenými italskými firmami, které si sami vyberete a sami naplánujete. 

 Pedem dkuji za zptnou vazbu,

S pozdravem,

 Linda Valešová

Business Support Manager

Servizi e Assistenza Imprese - Sluby podnikm

<linda.valesova@camic.cz>


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku