�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk vtvarnictv

Autor: J.V. .
Datum vyd�n�: 29.11.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=6781

To e cukrstv obor nle do oblasti vtvarnho umn, bylo ji mnohokrt popsno a v samotn praxi nesetnkrt pvabem sladkch produkt prokzno.

To e cukráství obor náleí do oblasti výtvarného umní, bylo ji mnohokrát popsáno a v samotné praxi nesetnkrát pvabem sladkých produkt prokázáno. Nejinak tomu bylo i pi prezentaci reprezentativních výrobk na výstavní akci Svazu peka a cukrá, který prostednictvím mladých umlc zhotovita nkolik zdailých monument. Nabízíme pohled na nkteré u nich prostednictvím fotografické podoby.


ROZEHRANÁ PARTIE - STROUHALOVÁ Patricie a RITKOVÁ Krystina
SŠOSP eské Budjovice


Vzpomínka na léto - HORYNOVÁ Kateina, 2. roník - SOŠ Litovel


Krásy mst - HANÁKOVÁ Gabriela, SŠHS Kromí


Rok eské hudby - DUŠEK Jií, SŠP Smiice


Tóny pro všechny - ZELINKA Jan a MERVART Dominik, SŠGS Nová Paka


SVATEBNÍ DEN - HERMANOVÁ Monika - SŠOPS -Brno


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku