�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukr roku Martin Braun Cup 2004

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 15.11.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=669

Asociace kucha a cukr R pod ji od roku 1996 prestin cukrskou sout Cukr roku Martin Braun Cup, a to ve spoluprci s nmeckou firmou Martin Braun Backmittel und Essenzen KG, kter je zrove patronem soute.

fiogf49gjkf0d

odborn sout

CUKR ROKU 2003/4
Martin Braun Cup

3.-5.11.2004
ve veletrnm palci v rmci VI.ronku veletruhu HORECA

fotografie >>

Vsledky

Cukr roku Martin Braun Cup 2004 - senior
Poad Jmno a pjmen soutcho Zamstnavatel
1. LINDA PROCHZKOV Obecn dm, Francouzsk restaurace
2. LUK SKLA Hotel InterContinental Praha
3. DAVID BRENDL Hotel Corinthia Towers
4. MARTIN KOBL͎EK Hotel InterContinental Praha
5. JOSEF VCH Restaurant Flambe

 

Cukr roku Martin Braun Cup 2004 - junior
Poad Jmno a pjmen soutcho Zamstnavatel / kola
1. MATJ TPNEK SPV pi Hotelu InterContinental Praha
2. JAROSLAVA LIVINSK SOU potravinsk a slueb Klatovy
3. VENDULA STRNSK SOU Jesenk
4. MARCELA VALENTOV SOU potravinstv a slueb Klatovy
5. VERONIKA BRABENCOV SO obchodu a slueb a SOU Teb

Zkladn informace

Asociace kucha a cukr R pod ji od roku 1996 prestin cukrskou sout Cukr roku Martin Braun Cup, a to ve spoluprci s nmeckou firmou Martin Braun Backmittel und Essenzen KG, kter je zrove patronem soute.

Finle Cukre roku 2003/2004 bude probhat od 3. do 5. listopadu 2004 v rmci VI. veletrhu pro hotelnictv a gastronomii HORECA ve Veletrnm palci v Praze. Sout se kon kad dva roky, tzn. e letos pjde ji o pt ronk.

Sout je vypsna pro dv kategorie, senioi a junioi. V prvnm kole zaslali soutc krom pihlky tak fotografii svch vrobk, technologick postup a receptury pod pseudonymem organiztorovi soute. Odborn hodnotc porota pot z kad kategorie anonymn vybrala ty nejlep, kter zrove splovaly vechna stanoven kriteria.

Podmnky asti v souti Cukr roku

Kategorie 1 Junioi:
Tato kategorie je otevena vem, kte se u nebo absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu a v roce 2004 nepekroili vkovou hranici 21 let.

Kategorie 2 Senioi:
Tato kategorie je otevena vem, kte spn absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu.

Dal podmnky jsou pro ob kategorie stejn.

Soutn poadavky

Kategorie Junioi:

 • vroba t druh studench jednoporcovch restauranch mounk

 • zhotoven slavnostnho porcovatelnho dortu bez omezen tvaru, minimln poet porc 12, hmotnost jedn porce max.150g

Kategorie Senioi:

 • vroba dezertn msy pro 6 osob

 • zhotoven t druh studench jednoporcovch restauranch mounk nebo slavnostnho vrobku do hmotnosti 2000 gram.

Podmnkou asti v souti je pout v obou zadnch nejmn ti druhy surovin z vrobnho sortimentu firmy Martin Braun KG, kter v esk republice jako vhradn zstupce nabz firma ing. Jaroslav Fiala. Jedn se o suroviny modern a progresivn, nebo clem firmy je krom jinho i vchovn psoben v oblasti konzumace sladkost. Jde pedevm o omezovn tunch mounk a naopak o vyuvn novch ppravk jako nap. odlehench surovin.
Finle soute se zastn deset soutcch, pt z kad kategorie. V prbhu t soutnch dn se tchto deset cukr pedstav ve dvou tyhodinovch soutnch blocch. Vsledky jejich prce posoud dv hodnotc komise technick a degustan, kter jsou sloeny z pednch odbornk gastronomie. Draz je pi hodnocen kladen nejen na vzhled, ale zejmna na chuovou vyvenost a kvalitu vrobk. Degustan porota proto udluje dvojnsobn poet bod ne porota technick. Zpsob hodnocen a posuzovan kritria odpovdaj mezinrodnch pravidlm.

Sloen hodnotcch komis

Technick komise:

 • Frantiek Buchal soukrom podnikatel, len pedstavenstva Prask a stedoesk poboky AKC R.

 • David Trd zamstnanec firmy Fiala a f cukr v hotelu International Brno

 • Pavla Babukov Hotel BOBI centrum Brno

Degustan komise:

 • Vladimr Krofta f cukr Hotelu Corinthia Towers a vtz soute O cukre roku MARTIN BRAUN CUP

 • Sylvie Sulansk fkuchaka Francouzsk rest. Obecnho domu

 • Detlef Leonenko - zstupce firmy Martin Braun KG a odborn cukr

Stac komise:

 • Vra Svobodov

 • Ludmila astn Tajemnice AKC R

Soutc:

Kategorie Junior

 • Veronika Brabencov SO obchodu a slueb a SOU Teb

 • Jaroslava Livinsk SOU Jesenk

 • Marcela Valentov SOU potravinstv a slueb Klatovy

 • Matj tpnek SPV pi Hotelu InterContinental Praha

 • Vendula Strnsk SOU Jesenk

Kategorie Senior

 • Josef Vch restaurant Flambe

 • David Brendl Hotel Corinthia Towers

 • Linda Prochzkov Obecn dm, Francouzsk restaurace

 • Luk Skla Hotel InterContinental Praha

 • Martin Koblek - Hotel InterContinental Praha

Spolu se sout bude ve spoluprci se Stediskem praktickho vyuovn hotelu InterContinental Praha provozovna mal kavrna. Nvtvnci soute a vstavy HORECA tedy budou mt monost v kavrn ochutnat zkusky odpovdajc svtovmu modernmu trendu v cukrskm oboru.
Mezi hlavn cle Cukre roku pat snaha maximln se piblit podmnkm, kter jsou platn na velkch svtovch gastronomickch soutch. Jde zejmna o to, aby soutc ztratili trmu ped publikem, nauili se pracovat rychle, kvalitn a ist a aby dokzali vyut nejmodernj suroviny a technologick postupy vroby.
Souasn si tato sout klade za cl piblit co nejvce cukrsk emeslo odborn i laick veejnosti, aby se cukrain u ns dostalo takovho uznn a ohodnocen, jak m vude jinde ve svt a jak j prvem nle.

zdroj: www.akc.cz

 


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku