�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Francouzsk ajov peivo (Petit-fours)

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 31.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=66

Kad hmota z tchto recept se nleit s blky rozed a na stroji jemn ute. Hmota nesm bt pli dk, lpe je, kdy je hust.

fiogf49gjkf0d

I. II. III.
2 kg blch mandl 1 kg mandl 2 kg mandl
10 dkg persika 1,5 kg cukru 3 kg cukru
3 kg cukru 0.5 kg svtl jablkov 0.5 kg va.loupanch
30 dkg zava. ovoce zavaeniny brambor
z hustho cukru trochu citronov citron. kra
trochu pomeran. kry a vy pomeran. kra
kry blky blky
zadlat blky trochu vanilinu
a rumu

Kad hmota z tchto recept se nleit s blky rozed a na stroji jemn ute. Hmota nesm bt pli dk, lpe je, kdy je hust. Kdy ji mme sprvn utenou a rozmchanou, stkme na mastn, moukou posypan plechy rzn vzorky,kter zdobme mandlemi, kdoulovm srem nebo rznm zavaenm ovocem. Nkter druhy slepujeme a pak mme na polo v okold. Tyto vak nepeeme na plechu, nbr na papru a prkn. Jsou to nap. hbky, iky, aludy, doutnky, rohlky apod. Na hbky peeme spodeky na plechu a hlaviky na prkn na papru. Po upeen se toto mandlov peivo natr arabskou gumou nebo blky, aby zbo mlo nleit lesk. Z tto hmoty lze dlat krsn arabeskov ovoce, jako nap. hruky, jablka, ten atd., kter se ped upeenm hezky ozdob lsteky ze zavaen angeliky.
Nkter druhy se dlaj tak barevn, na ty musme hmotu pibarvit a sice barvou lutou, rovou nebo okoldovou. Na okoldovou je lep do hmoty pidat trochu kakov rozputn hmoty nebo prku.
Vystkan vzorky se mus nechat oschnout, aby pi peen neztrcely svoji formu, zvlt vci stkan hvzdikovou trubikou.
Nkdo tak nechv k vli tomu hmotu trochu naht, aby lpe a rychleji ajov peivo osychalo. Nen vak toho zapoteb, protoe takov zbo zase brzy vysych.
Aby zbo nevysychalo, dv se proto do hmoty zavaenina, brambory, ovoce, kdoule, mslo nebo ovocn vy. Toto ajov peivo se mus rychle opkati v teplej peci, aby zstalo vevnit mkk.
Z hmoty se d vystkat plno vzor v rznch tvarech. Do rznch vzork se pidv trochu malinov vy.


Rampouchy


Rampouchy se vystkaj na papr pomoc hvzdikov trubiky do tvaru men, dlouh iky. Po zaschnut je v peci oehneme a slepujeme hned za tepla vdy k sob dohromady. Po vychladnut je na silnjm konci omome trochu v okold a celou omoenou stranu obalme do krystalovho cukru nebo do jemn rozsekanch zelench mandl (pistci).


aludy


Postupuje se tm zpsobem, e nejprve vystkme na papr pomoc hladk trubiky alud, na kter pak na zadn stranu vystkme hvzdikovou trubikou aludovou misku.
Pekou se pak jako pedel rampouchy. Po upeen se natraj rozputnou arabskou gumou. Mohou se k sob t slepovat nebo se nechaj jako plky.


iky


iky se dlaj opt obdobnm zpsobem jako rampouchy, pouze s tm rozdlem, e jsou o nco silnj a krat.
Zadn konec se opt m v okold a obaluje se bu v zelench mandlch nebo v okoldov ri.


Pask hvzdy


Na pask hvzdy do ajovho peiva upeeme si pedem z vaflovho tsta spodeky. Na tyto pak nastkme pomoc mal hvzdikov trubiky z paskho krmu hvzdice, kter pak moukovm cukrem zasypeme a do stedu zapchneme ervenou teni z hustho cukru.


Hbeky


Hbeky stkme na papr kad zvl᚝. Spodeky stkme piat a hlaviky kulat. Prvn se peou na plechu a druh na prkn. Po upeen je slepujeme rozednou marcipnovou hmotou. Hlaviky mme v okold.

Mochomrky


Tmt zpsobem jako hbeky, dlme z mandlov hmoty "Petit foure" mochomrky, avak s tm rozdlem, e u nkterch druh mochomrek stkme hlaviky do piky a pak po upeen mme hlaviky v ervenm fondantu a bl teky vystkme z glazury.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku