�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rady nad zlato 3

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 03.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=64

1. etete materilem, ne vak na kor jakosti zbo, nbr na kor ztrt !
2. Pi prci zachovejte nejvt istotu na stole, na podlaze a v cel dln !

fiogf49gjkf0d
1. etete materilem, ne vak na kor jakosti zbo, nbr na kor ztrt !
2. Pi prci zachovejte nejvt istotu na stole, na podlaze a v cel dln !
3. Zachzejte s materilem etrn a nedlejte vce drobek neli zbo !
4. etete na reii, tm uette ve prospch zisku. Uvdomte si, e otop, elektina a plyn jsou nejvtmi polokami reie, kde je mono uetit !
5. Neprodluujte zbyten pracovn as, zkrate jej radji vt vkonnost !
6. Vnujte stejnou pi jak vrob tak i obchodu, oizen jednoho znamen degradaci druhho !
7. Sledujte kad novinky v cukrain a v rmci monost a vhodnosti je uplatnte ve sv vrob.
8. Zachovejte si osvden a zkaznkem oblben druh zbo, ale svou nabdku po uritm ase obmujte. Vtina zkaznk m rda zmnu a zvdavost je pivede ped v pult !
9. Nezapomete nikdy na reklamu. Americk pslov prav, m-li dolar, dej pl dolaru do reklamy !
10. Pilkejte zkaznka vzhledem a zajmavost sv cukrrny,
kdy jednou vejde, neodejde s przdnou !


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku