�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pokus o zpis do Guinessovy knihy rekord

Autor: Ludk Prochzka
Datum vyd�n�: 03.08.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=628

U jste nkdy vidli teba 50 (nebo vce) vyezanch meloun najednou? J jet ne, tedy zatm. A co takhle nco podobnho vytvoit? Vte jak pkn fotka by to mohla bt? Urit u i podle nadpisu tute kam mm.

fiogf49gjkf0d

U jste nkdy vidli teba 50 (nebo vce) vyezanch meloun najednou? J jet ne, tedy zatm. A co takhle nco podobnho vytvoit? Vte jak pkn fotka by to mohla bt? Urit u i podle nadpisu tute kam mm.
Dekorace z vyezvan zeleniny a ovoce se i ns pomalu ale jist zabydluj a dky kurzm se pesvduji, e je tu ada lid velmi ikovnch. Dokonce nkte se nevhaj pomit s kolegy na soutch. Krom tto skupiny  je tu i velk ada ezb, kte nemaj teba takovou odvahu nebo chu ezat ped pihlejcm davem, pesto um pardn kousky.
A tm, e Vs ji je hodn, tak mon nastv as spojit sly a vytvoit nco spolen, nco velkho a doufm, e i svtovho.

 
O co tedy pjde?
7. srpna se v rmci Oslav sv. Vavince uskuten MELOUNOV FESTIVAL na jeho programu krom ji tradin soute O meloun sv. Vavince bude i POKUS O ZPIS DO GUINNESSOVY KNIHY REKORDٓ.
Rekord bude spovat v co nejvtm mnostv vyezanch meloun na konkrtnm mst a v dan datum.
To jest 7. srpna v Kladn na zmku  v 16,00 hod. Od 8,00 hod mohou astnci pinst, pivzt, dovalit nebo jinak dopravit sv vyezan melouny, kde budou zaregistrovny a ten den vystaveny.
 
Proto jet jednou vyzvm vechny sv kolegyn a kolegy, pokud mete, pispjte i svm dlem k nemu opravdu uniktnmu!
Zrove meme svtu a EU ukzat, jak ikovn lidi tu mme (proto se ns boj a nechtj hned zamstnvat).
Vm, e to bude velmi zajmav stetnut a nebude nouze o nov npady. Nebt u toho by byla urit koda, tuto akci nelze opakovat kad rok. Podmnky asti a bli informace najdete na druh stran.
 
Zde jsou zkladn podmnky asti:
Registrace:  od 8,00 do 15,00 hod

Podmnka asti:
  • pi registraci budou pevzaty pouze vodn melouny, ne tedy cukrov
  • meloun mus bt vyezn alespo ze 40% plochy
  • mus bt vyezn do erven duiny
  • me bt vyezn libovoln motiv
  • nezapotvaj se pouze morln nevhodn motivy.

astnk obdr

  • potou certifikt o asti na akci se jmnem a potem dodanch meloun
  • budou vypsny i spec.prmie


Vce informac obdrte na
www.carving-studio.cz, p, na tel.777 024 048

 
T̊ME SE I NA TV MELOUNY
 
Ludk Prochzka

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku