�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Oslavy sv. Vavince 2004 - Vsledky sout

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 16.08.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=627

V tomto lnku naleznete vechny dostupn informace o akci Oslavy svatho Vavince 2004. Novinky a ostatn informace + nsledn vsledky budou postupn doplovny a aktualizovny.

fiogf49gjkf0d

 

Vsledky sout ZDE

Fotografie z celho dne ZDE

 

 

HLAVN MENU AKCE:

 

Gastro Vavinec 2004:

Sout kuchaskho a cukrskho umn 

Sout tm

Sout vyezvn melounu v asovm limitu
[download]

Pokus o zpis do Guinessovy knihy rekord ve vyezvan meloun

 

Oslavy svatho Vavince 2004:

Informativn harmonogram oslav + mapa konn

Mezinrodn bh kucha a cukr v profesnm obleen

Fotografie z tiskov konference pro Oslavy sv. Vavince 2004

Dal akce, odkazy, dodaten i upesujc informace a nsledn vsledky budou postupn doplovny a aktualizovny.
zdroj: AKC R


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku