�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rady nad zlato 1

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 02.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=62

1. stn podn je mocnou reklamou - v kladnm i zpornm smyslu - o menho je dosahu, o to vt m vhu !
2. Nkdy i jeden patn vrobek me zpsobit ztrtu zkaznka. Neztrcejme tedy zkaznky a vyrbjme pouze kvalitn !

fiogf49gjkf0d
1. stn podn je mocnou reklamou - v kladnm i zpornm smyslu - o menho je dosahu, o to vt m vhu !
2. Nkdy i jeden patn vrobek me zpsobit ztrtu zkaznka. Neztrcejme tedy zkaznky a vyrbjme pouze kvalitn !
3. Mjme prodejn regl vdy pestr a pln. Vemte si pklad z orientlnch tri, kde s obchodovnm maj pebohat zkuenosti a pyramidy zbo nestav samoeln !
4. Zkaznka pozdravte vdy jako prvn a pidejte smv. Tot vyadujte i od personlu. Zkaznk chce bt hkn a dokeme-li jej o tom pesvdit, m o dvod vc se zase pt zastavit !
5. Dbejte na istotu a vzhled WC. Je jednm lnkem v etzu zazen Va firmy. A etz bv tak siln, jak siln je jeho nejslab lnek !

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku