�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nkolik dobrch rad zamstnancm

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 05.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=61

1. Neli nebo tak promrh svoji est a as zamstnavatele. Pravda jednou stejn vyjde najevo, co pro tebe bude nepjemn.

fiogf49gjkf0d
1. Neli nebo tak promrh svoji est a as zamstnavatele. Pravda jednou stejn vyjde najevo, co pro tebe bude nepjemn.
2. Nedvej se pi prci stle na hodiny. Pracuje-li svdomit a k prci m vztah, as ti rychle ubhne. Nen-li tomu tak, prce pro tebe bude nekonen.
3. Vykonvej vc ne se od tebe oekv, bu ujitn, e i ty obdr vc ne oekv.
4. Nezahlej a chop se kad jin prce, jsi-li se svoj hotov.
5. Pamatuj, e nepoctivost nespov nikdy na omylu.
6. Chce-li aby jsi byl venm, starej se jen o sv soukrom zleitosti a nestarej se o jin.
7. Neobchoduj se svm svdomm ! Zamstanec kter v zjmu firmy le, je stejn schopen lht proti zjmm firmy.
8. Po prci si dlej co chce, ale nezapom, e ztra mus ve zdrav, sle a stzlivosti pijt do prce.
9. Neroziluj se, kdy ti nkdo vytkne chybu, je to v zjmu tvm i firmy.
(Anglick poznatky)

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku