�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Fotografovn dort

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 01.10.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=60

V mnohch cukrrnch se doke vyrobit krsn dort. Jeho propagace prostednictvm fotografie pak slou jako ukzka schopnosti a zrove reklama toho, co je mon si u firmy podit.

fiogf49gjkf0d

V mnohch cukrrnch se doke vyrobit krsn dort. Jeho propagace prostednictvm fotografie pak slou jako ukzka schopnosti a zrove reklama toho, co je mon si u firmy podit. patn nafocen expont doke cukrsk vrobek hodn pokodit. Proto je nutn vnovat fotografovn zvenou pozornost a nauit se fotografickm zsadm.

1. Nefotografujte nikdy cel skupiny na stolech . Jednotliv vrobek a jeho detaily ve skupinov fotografii nikdy nevyniknou, tak jako jednotliv kus.

2. Pi fotografovn dbejte, aby fotografovan objekt ml pozad. Zsadu tvo kontrast. Tmav vrobek vyaduje svtl pozad, a svtl zase naopak.

3. Nzk dorty vdy pi fotografovn na stole naklote, aby byla vidt vrchn ozdoba, a pi tom i pedn strana dortu.

4. Dbejte vraznho osvtlen a vymezen stn.

5. Pi fotografovn vstavnho expontu vkusn upravte i msu, aby i tato vedlej dekorace tvoila ozdobu. Doplky nen teba peplovat, m mn jich pouijeme, tm vce dme vyniknout hlavnmu nmtu.

6. Fotografii pro reprezentan ely je vhodn nechat zhotovit v profesionlnm ateliru.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku