�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Griliov trubika

Autor: IREX ENZYMA
Datum vyd�n�: 26.07.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5756

Griliov, griliov, jdrov to vechno jsou synonyma pouvajc se pro jeden typ vrobku. Krajov se setkvme nejen s odlinmi nzvy, ale tak i rznmi pchutmi.

 

Griliášová, griliáová, jádrová – to všechno jsou synonyma pouívající se pro jeden typ výrobku. Krajov se setkáváme nejen s odlišnými názvy, ale také i rznými píchutmi.
asto se vyrábjí podle rozdílných receptur, tvarují dle fantazie a to nejen do trubiek. Také náplní se pouívá celá ada.
Aranka Roll je pipravena tak, aby umonila zjednodušit výrobu všech tvar a hlavn odstranila asté trampoty s nevyrovnanou jakostí arašídové drti.
Slazená jádrová sms Aranka Roll má široké spektrum vyuití pro výrobu trubiek, košík, vlnek, šátek a dalších tvar. Dochází k významné úspoe asu, energie a lidské práce pi výrob, která je sama o sob bezpená, nehrozí popálení pi stáení horkých korpus.
Díky jednoduché receptue je odstranna komplikovaná píprava jádrové hmoty.

Doporuená receptura:

Suroviny                       Mnoství (g) na 100 ks
Aranka Roll                    1000
Meisterback                     200
Voda pitná                       100

Kakaová nápl:
KARINA Kakao Mix         770
Voda pitná                    452
MELLA WHIP                1340

Doporuený technologický postup:

Základní hmota: všechny suroviny smícháme a vypracujeme v hladké tsto, které necháme odleet cca 2 hodiny. Ped dalším pouitím tsto dkladn propracujeme a rozválíme na velmi tenký plát, který rozkrájíme na obdélníky o rozmrech 8 x 9 cm (1 ks = 11 g). Obdélníky stáíme na kovovou trubiku,
vzniklým spojem dáme na plech s peícím papírem a lehce pitlaíme.
Kakaová nápl: smícháme KARINU Kakao Mix s vodou a necháme cca 10 minut
bobtnat. Poté tuto hmotu spojíme s vyšlehanou MELLA WHIP.
Peení: pi teplot 190 °C po dobu 12 – 15 minut, otevený odtah páry (parametry
jsou pro elektrickou sázecí pec).


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku