�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kvov zrna

Autor: Helena
Datum vyd�n�: 26.05.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5747

Pro zatek sta polovina, je toho dost, take zkuste do kastrolku rozlmat 1.5 hok okoldy, pidat do toho troku ztuenho pokrmovho tuku, pomr 5 dlu okoldy a 1 dl ztu.tuku

 

110 g cukr mouka
  30 g sojová mouka
150 g margarín nebo máslo
180 g okoláda na vaení
  50 g ztu. pokrmový tuk
  25 g kakao
200 g voda
  15 g káva (suchá, nezalévaná)

Vše co vidíte v receptu - cukr mouka atd.., krom hoké okolády na vaení a sypké kávy vloíte do hrnce, mícháte a asi 1 minutu svaíte. Pak sundáte ze sporáku a nakrajíte hokou okoládu na vaení a nasypete sypkou kávu, zamícháte do rozpuštní okolády a necháte chladnout. Obas pi chladnutí zamíchejte, nechte v chladu do druhého dne. Pesn to tak udlejte a nepemýšlejte co je cukráská poleva a co okoláda. Prost vemte na vdomí hokou okoládu a té se drte.
Margarín nebo máslo do kastrolu, a ztuený pokrmový tuk takté do kastrolu...
Jsou to dv rzné suroviny, take tam patí ob!  pouívá se jen na peení buchet, kolá a cukroví. Take margarín (nebo máslo) + ztuený pokrmový tuk + okoláda (nakonec) do kastrolu!!!
Na druhý den po vyšlehání, dláte tvary (viz vysvtleno jinde), které obalíte v marcipánové hmot (taky vysvtleno jinde) a nakonec ztuhlé v marcipánové hmot obalená kávové zrna namoníte do okolády. Pro zaátek staí polovina, je toho dost, take zkuste do kastrolku rozlámat 1.5 hoké okolády, pidat do toho trošku ztueného pokrmového tuku, pomr 5 dílu okolády a 1 díl ztu.tuku (ne lutého margarínu, ani másla!!!), nahejte asi tak na 34 °C a obalujte! Pokud to bude moc husté, pidejte pokrmový tuk.
Hlavn si uvdomte dv rzné suroviny - margarín nebo máslo a ztuený pokrmový tuk - není to stejné!


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku