�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mascarpone

Autor: red.
Datum vyd�n�: 21.05.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5745

Mascarpone je jemn, krmov erstv sr vyrbn ze smetany psobenm kyseliny vinn bez odstraovan syrovtky. Pochz z Lombardie (slovo Mascherpa oznaovalo v tamjm dialektu sr ricotta), dnes se vak vyrb po cel Itlii

Mascarpone je jemný, krémový erstvý sýr vyrábný ze smetany psobením kyseliny vinné bez odstraovaní syrovátky. Pochází z Lombardie (slovo Mascherpa oznaovalo v tamjším dialektu sýr ricotta), dnes se však vyrábí po celé Itálii. Mascarpone se pouíva jako písada do dezert (nap. tiramisu) a dort.
Mascarpone je bílé barvy, erstvý voní jako smetana a asto se smíchává se sýrem ricotta, kdy se pouívá místo másla. Rychle se kazí, proto je zvykem vyrábt jej v zim. Tento sýr lehce dostane píchu jiného jídla a proto je potebné ho skladovat oddlen.
Mascarpone sa dá normáln koupit v obchod, jeho píprava však není sloitá - ohejeme 1 litr smetany na priblin 90 °C, pidáme 5 ml kyseliny citrónové nebo odpovídající mnoství citrónové šávy a sms pomalu promícháváme ca. 10 minut, dokud se smetana nesrazí. Sms necháme odkapat v utrce.
Postup výroby Mascarpone
Vybereme si ze svého nádobí kovovou mísu, která zapadne do hlubokého hrnce, ani by se dotýkala dna hrnce, ale aby byla posazena na okrajích hrnce.
Teplotu snííme na polovinu a smetanu zahíváme. asto kontrolujeme teplotu pomocí teplomru. Teplota smetany by se mla pohybovat okolo 87°C. Smetanu píleitostn promícháme.
Pimícháme vinný ocet a lehce mícháme, dokud se smetana nezane sráet.
Hrnec i s mísou sejmeme z plotny, zakryjeme poklicí a 10 minut necháme odstát. Tvarohová hmota se zatím ješt více zahustí. Vtší cedník nebo sítko vysteleme plátýnkem, nebo filtrem do kávového pekapávae. Mascarpone pecedíme a necháme  aby vychladlo na pokojovou teplotu. Vloíme do plastové nádoby a pevn uzaveme.
Mascarpone chladíme 24 hodin, aby získalo svou finální konzistenci.
Skladujeme v lednice.
Spotebujte nejpozdji do 3 dn.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku