�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gumpasta

Autor: Tom Sedlek
Datum vyd�n�: 02.05.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=5737

Gumov pasta je lep na praci nez napklad marcipan, je hladk, d se vyhladit do tlouky jako papir, ovem po uschnuti tvrdne, tim pdem se i lme, proto se napklad do okvtnich listk kvtin/lilie/ dvaj drtky apod.

Gumová pasta je lepší na praci nez napíklad marcipan, je hladká, dá se vyhladit do tloušky jako papir, ovšem po uschnuti tvrdne, tim pádem se i láme, proto se napíklad do okvtnich listk kvtin/lilie/ dávají drátky apod. Nevýhodou je, e schnuti trvá nkolik desitek hodin, i dny. Barvi se pedem, ale pokud to berete opravdu van, airbrush/strikaci pistole vám nesmi chybt, idealní je poízená z modelaské prodejny. Gumpastu lze uchovat i nkolik mesic, ovšem velmi dobe zabalenou v lednice, bez pistupu vzduchu.

Suroviny
Gumová pasta (cca.0,5kg):
1 vrchovatá polévková líce glukózy
3 polévkové líce vody
1 polévková lzice gumy
400-500 gr. moukového cukru
lze pridat liku citronové štávy, nemusí být

Postup
V teplé vod rozpustte glukózu, smíchejte gumu s 1/4 cukru a spojte s vodou a glukózou. Dobe smichejte, postupne za stálého propracování pidávejte cukr.
*Gum-tex™, tragacanth gum, gum arabic, pod tmito názvy hledejte, prvn jmenovaná je komern pouivaná, nejrozšienejsí gumova sms, doufejme e i nejdostupnejsi, kilogram asi za 1000 K.

 


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku